Best på forskning og formidling

Seniorforsker Arne Holst-Jensen og CWD-koordinator Jørn Våge har vunnet henholdsvis Veterinærinstituttets forskningspris og formidlingspris 2017.

Forskningsprisen til seniorforsker Arne Holst-Jensen

Arne Holst-Jensen har vært seniorforsker ved instituttet i nå 15 år med kontinuerlig rekke av vitenskapelig publikasjoner i anerkjente faglige journaler. Han har ledet Veterinærinstituttets virksomhet på GMO og er en pådriver for implementeringen av begrepet én helse ved instituttet, særlig knyttet til forskning på mikrobiota.

Holst-Jensen har en av Veterinærinstituttets høyeste indeksratinger med gjennomsnittlig over 100 sitater per år siden 2006 fra sine mer enn 60 vitenskapelige artikler. Blant disse er en av instituttets mest omtalte artikler noensinne.

Holst-Jensen får Veterinærinstituttets forskningspris, fordi han med sin fremragende vitenskapelig karriere vist en kontinuerlig produksjon av høyeste kvalitet etter så vel nasjonal som internasjonal standard. I dette arbeidet har han bygget inn instituttets verdier på en måte som viser strategisk visjon for fremtiden, ambisjoner om å nå nye mål og en kontinuerlig omtanke for sine kolleger irrelevant av seksjoner, avdelinger eller forskningsfelt.

Formidlingsprisen til CWD-koordinator Jørn Våge

Formidlingsprisen gikk til forsker Jørn Våge, som koordinerer Veterinærinstituttets arbeid på skrantesjuke (CWD).

- CWD-koordinator Jørn Våge har vært synlig, saklig og ryddig i sine mange opptredener i forbindelse funn av skrantesjuke og beslutningen om å sanere villreinstammen i Nordfjella. Vi ønsker oss flere modige forskere som vil opplyse offentlig debatt på sine fagfelt og med sin ekspertise, sier Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttets pris

I tillegg til de forsknings- og formidlingsprisene, valgte direktøren i år å dele ut Veterinærinstituttets pris 2017. Prisen gitt til TSE-laboratoriet for arbeidet med å analysere hele CWD-prøver av 30.000 hjortedyr.

Les mer om Veterinærinstituttets arbeid på CWD >

Astrid Marie Bjerkås

Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobilnr: +47 94246055
E-post: astrid.bjerkas@vetinst.no

Del artikkel