Bekjempelse av ørekyt i Trøndelag

Veterinærinstituttet har gjennomført en bekjempelse av ørekyt i to vann i Trøndelag ved rotenonbehandling. Den fremmede fiskearten kan ha stor negativ økologisk effekt.

Observasjoner av den ulovlige utsatte karpefisken ørekyt (Phoxinus phoxinus) ble gjort høsten 2019 i Korstjønna, Holtålen kommune.

- Ørekyt er en fremmed fiskeart i Trøndelag, og er vurdert til å ha svært høy risiko for å ha en stor negativ økologisk effekt, forteller forsker ved Veterinærinstituttet Helge Bardal.

Årsaken er at karpefisken kan være en sterk konkurrent til ørret.

- Det ble derfor gitt tillatelse fra Miljødirektoratet til å gjennomføre en rotenonbehandling i Korstjønna og Bergtjønna og innløpsbekker, forteller Bardal videre.

Bekjempelse hindrer spredning

Fjerningen av ørekyt hindrer videre av spredning over vannskillet mot Hesjavassdraget og spesielt den større innsjøen Øyungen.

- Veterinærinstituttet prosjekterte og gjennomførte behandlingen etter tillatelse og på oppdrag fra Miljødirektoratet.  I tillegg har Ålen fjellstyre i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag oppgradert den eksisterende sperra for ørekyt.

Tallrik bestand

Bardal legger til at 10 personer deltok i bekjempelsen som fant sted i august 2020.

- Begge tjønna  ligger over 850 moh., og vi fant ut at tidsvinduet for rotenonbehandling i alpine strøk kan være kort.

Videre forklarer han at bekjempelse av den fremmede fiskearten må starte etter klekking fordi rogn kan overleve rotenonbehandling, og bekjempelse kan bli vanskeligere senere på året på grunn av fare for nattefrost og kalde vanntemperaturer.

Den mest livskraftige bestanden av ørekyt fant forskerne i Bergtjønna hvor det var etablert en tallrik bestand.

- Ørekyt kan ha vandret forbi den gamle sperra, men det kan ikke utelukkes at ørekyt er flyttet til Bergtjønna og har spredd seg fra Bergtjønna til Korstjønna, avslutter Bardal.

Sluttrapporten «Bekjempelse av ørekyt i Bergtjønna og Korstjønna, Holtålen kommune, i 2020» finner du her.

Helge Bardal

Forsker
Mobilnr: +47 99474567
E-post: helge.bardal@vetinst.no

Del artikkel