Bakterielle toksiner mulig årsak til matforgiftning fra barnegrøt

Etter mistanke om matforgiftning hos flere små barn ble produkter fra Den Sorte Havre trukket fra markedet. Veterinærinstituttet og NMBU har utført analyser for Mattilsynet som viser funn av toksiner produsert av bakterien Bacillus cereus.

Produktene i barnematserien fra Den Sorte Havre ble trukket fra markedet i januar, og Mattilsynet ber forbrukere kaste produktene eller levere de tilbake til butikk for erstatning

Tidligere i år mottok Mattilsynet bekymringsmeldinger om barn som hadde blitt syke og kastet kraftig opp etter å ha spist barnematprodukter fra Den sorte Havre. Mattilsynet gjennomførte deretter et omfattende sporingsarbeid i samarbeid med produsenten, Folkehelseinstituttet, Norges miljø – og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet for å finne mulig årsak til at barna ble syke.

– Dette utbruddet er uvanlig, ettersom vi kjenner til hvilken matvare som har gjort disse barna syke, men har måttet søke etter årsaken til at matvaren har gitt sykdom. Vanligvis er det omvendt, at vi søker etter matvaren som er kontaminert med smittestoffet pasientene er blitt syke av, forklarer seniorforsker i mattrygghet ved Veterinærinstituttet Taran Skjerdal.

Symptomene som ble beskrevet hos barna lignet de som toksiner dannet av bakterier som Bacillus cereus, Staphylococcus aureus og Clostridium perfringens gir.

– Clostridium ble raskt sjekket ut av saken, både fordi vi ikke fant mikroben og fordi toksinet den danner ikke tåler varmen som kornet ble behandlet med før mølling, sier Skjerdal.

Staphylococcus og Bacillus danner varmestabile toksiner, som kan gi sykdom selv om bakterien som har produsert dem er drept i varmebehandlingen. Konklusjonen av analysene gjort hos NMBU og Veterinærinstituttet var funn av toksiner fra Bacillus i en stor del av prøvene. I tillegg var det indikasjoner på toksin fra Staphylococcus i én prøve. Dette var forenlig med at Bacillus vokser godt og danner toksiner i stivelsesholdige matvarer som korn og ris. Under de rette forholdene kan bakterien formere seg i korn og matvarer, og produsere et toksin som er svært motstandsdyktig mot varme.

Professor ved NMBU, Marina Aspholm, har også vært involvert i arbeidet. Hun forklarer at det må være en høy konsentrasjon av bakterier for å få dannet toksin nok til å gi sykdom.

– Det er ikke uvanlig at disse bakteriene finnes i korn, men siden de ikke vokser i tørt korn eller mel, er det ikke så ofte man får toksindannelse i slike matvarer, sier Aspholm.

I noen av prøvene var mengden toksin høy nok til at det kan være mulig årsak til symptomene barna fikk. Fellesingrediensen i de aktuelle produktene er malt svarthavre som kommer fra samme råvareparti. 

Toksin fra disse bakteriene kan forårsake en kortvarig matforgiftning som varer i inntil et døgn. Symptomer er brekninger og oppkast.

Les mer om saken hos Mattilsynet

Les mer om saken hos Folkehelseinstituttet

Del artikkel