Antibiotikaresistente bakterier:

Første påvisning av kolistinresistente E. coli i importert mat

Denne saken er eldre enn to år

-Veterinærinstituttet har påvist E. coli-bakterier resistente mot antibiotikumet kolistin i importerte matvarer og i hundefôr. Dette er første gang denne varianten av kolistinresistens med mcr-1-genet påvises i Norge. Dette genet kan potensielt bli overført til andre bakterier, forklarer seniorforsker Marianne Sunde ved Veterinærinstituttet.

-I seg selv er ikke to funn alarmerende. Dette bekrefter likevel at også i Norge er vi sårbare for slike introduksjoner gjennom eksempelvis import av matvarer og personer som reiser, fortsetter Sunde. De to påviste funnene er fra scampi importert fra Bangladesh og i hundemat importert fra Storbritannia.

Ikke brukt til dyr i Norge

Kolistin er et antibiotikum som benyttes til behandling av infeksjoner forårsaket av multiresistente mikrober hos mennesker. I motsetning til mange andre land, brukes ikke kolistin til å forebygge og behandle infeksjoner hos produksjonsdyr eller i matproduksjon i Norge.

Veterinærinstituttets funn viser kolistinresistens med mcr-1 genet i bakteriene. Dette genet ble nylig beskrevet for første gang i forskningstidsskriftet Lancet i november 2015. Genet har evne til å overføre resistens til andre bakterier.

Det høye kolistinforbruket til dyr utenfor Norge og Sverige har trolig bidratt til global spredning og persistens av mcr-1 holdige bakterier. Bakterier med mcr-1 er ikke påvist fra dyr eller matvarer produsert her i landet.

Lavt resistensnivå i Norge

De nye funnene er kommet fram gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet NORM-VET som kartlegger antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr. Veterinærinstituttet publiserer tall fra NORM-VET i september hvert år på oppdrag fra Mattilsynet.

- Norge har generelt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier, noe som henger sammen med gunstig lavt forbruk av antibiotika. Det er likefullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.

Funnene, som nå er påvist av Veterinærinstituttet, er beskrevet i en ny vitenskapelig artikkel i Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Forfatterne representerer en gruppe forskere ved Veterinærinstituttet sammen med en forsker ved Folkehelseinstituttet.

-Det er viktig at vi i Norge opprettholder lav forekomst av resistente bakterier og gunstig forbruk av antibiotika. Betydningen av import av mat fra områder med høyt antibiotikaforbruk og høy forekomst av resistens bør særlig utredes. Det er foreløpig manglende kunnskap om i hvilken grad resistente bakerier i mat har betydning for at mennesker erverver seg resistente bakterier, sier Marianne Sunde. Hun minner om at god hygiene ved tillaging av mat vil det viktigste tiltaket for å hindre smitte fra mat til mennesker.

Referanse: Jannice Schau Slettemeås, Anne-Margrete Urdahl, Solveig Sølverød Mo, Gro S. Johannessen, Kari Grave, Madelaine Norström, Martin Steinbakk, Marianne Sunde; Imported food and feed as contributors to the introduction of plasmid-mediated colistin-resistant Enterobacteriaceae to a ‘low prevalence’ country. J Antimicrob Chemother 2017 dkx161. doi: 10.1093/jac/dkx161

Les mer om kolistinresistens. 

Kontaktpersoner:
Seniorforsker Marianne Sunde.
Koordinator NORM-VET: Anne Margrete Urdahl.
Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas. 

Del artikkel