Inger Austrheim Heffernan

Ingeniør, Virologi, immunologi og parasittologi

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

VIRRBC

Infeksiøs lakseanemivirus binder røde blodceller, men vi vet ikke hvilken betydning denne bindingen har. I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan samspillet mellom ILA-virus og laksens røde blodceller påvirker utviklingen av infeksjon og sykdom.

Prosjektperiode
2016 - 2022
Område
Fiskehelse, Immunologi, Virologi

ENDOVIR - Hvordan endotel hemmer eller fremmer antivirale vertsresponser

Prosjektet ENDOVIR vil gi økt innsikt i samspillet mellom virus og vert og blant annet undersøke om infeksjon av endotelceller påvirker hvor effektivt immunsystemet gjenkjenner og bekjemper virus.

Prosjektperiode
2020 - 2024
Område
Fiskehelse, Immunologi, VirologiImmunologi, Virologi