Marie Therese Noer

Stipendiat, Forskning kjemi og toksinologi

Send e-post

Forskningsprosjekter

NavAzole

Forskning på utvikling og utbredelse av azolresistens, samt etablering av metoder, nettverk og rutiner for diagnostikk og overvåkning i Norge.

Prosjektperiode
2021 - 2026
Område
Antibiotikaresistens, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi