Veterinærinstituttet flytter til Ås

Snart flytter Veterinærinstituttet inn i den nye veterinærbygningen som er under oppføring på Ås. Her vil vi få forsknings- og laboratoriefasiliteter i verdensklasse.

Veterinærbyggene skal huse Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. I dag holder begge institusjonene til på Adamstuen i Oslo, i tillegg til regionale enheter.

Fasiliteter i verdensklasse

I veterinærbygningen får Veterinærinstituttet topp moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter.

Det er Statsbygg som oppfører veterinærbygningen. Den består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Bygningene til Veterinærinstituttet blir i nordenden av bygningskomplekset.

Les om prosjektet på Statsbyggs nettsider.

Mer informasjon

Veterinærinstituttet bidrar til å avverge og bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og mennesker. Det gjør vi gjennom forskning, diagnostikk og overvåking, bekjempelsestiltak og rådgivning til myndigheter og private virksomheter. Veterinærinstituttet samarbeider med myndigheter og næringslivet for å utvikle bærekraftig bioøkonomi i Norge.

NMBU Veterinærhøgskolen utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Kontaktpersoner for prosjektet ved Veterinærinstituttet

  • Jens Børsum - prosjektsjef for prosjektet A til Ås ved Veterinærinstituttet
  • Mari Press - senior kommunikasjonsrådgiver

Relevante nyhetssaker