Veterinærinstituttet flytter til Ås

I mai 2020 flytter Veterinærinstituttet inn i de nye veterinærbyggene som er under oppføring på Ås. Her vil vi få forsknings- og laboratoriefasiliteter i verdensklasse.

Veterinærbyggene skal huse Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. I dag holder begge institusjonene til på Adamstuen i Oslo, i tillegg til regionale enheter.

Fasiliteter i verdensklasse

I veterinærbyggene får Veterinærinstituttet topp moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter.

Det er Statsbygg som oppfører veterinærbyggene. Byggene består av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Bygningene til Veterinærinstituttet blir i nordenden av bygningskomplekset.

Les om prosjektet på Statsbyggs nettsider.

Mer informasjon

Veterinærinstituttet bidrar til å avverge og bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og mennesker. Det gjør vi gjennom forskning, diagnostikk og overvåking, bekjempelsestiltak og rådgivning til myndigheter og private virksomheter. Veterinærinstituttet samarbeider med myndigheter og næringslivet for å utvikle bærekraftig bioøkonomi i Norge.

NMBU Veterinærhøgskolen utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.

Kontaktpersoner for prosjektet ved Veterinærinstituttet

Relevante nyhetssaker