Kranselag på Veterinærbygget

En milepæl er nådd. Det nye Veterinærbygget i Ås er nå under tett tak. Tradisjonen tro, arrangerte Statsbygg, som er byggherre, kranselag for de 500 bygningsarbeiderne.

- Tett bygg er en viktig milepæl i byggeprosjektet, og tradisjonen med at byggherren inviterer byggeplassarbeiderne til en markering av dette går langt tilbake i tid, sier byggherredirektør Erik Antonsen i Statsbygg.

– Nå som tak og vegger er på plass kan vi gå i gang med innredningsarbeidene for alvor. Vi skal innrede 2400 rom, blant annet 800 kontorplasser, syv undervisningssaler, 49 stallplasser for hest, ni operasjonssaler for dyr og hele syv etasjer med laboratorier.

Når bygningen står ferdig i 2020 skal det romme både Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen, i tillegg til Europas mest avanserte utstyr innen forskning og behandling av dyr.

Del artikkel