Veterinærbygget på Ås: Råbygget er ferdig

Når bygget står ferdig i 2020 skal Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved NMBU flytte inn. Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter. 

 
Det er Statsbygg som oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Her skal Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.Komplisert betongjobb.

Les saken på Statsbyggs nettsider

Del artikkel