Malin Jonsson

Seksjonsleder, Epidemiologi

Presentasjon

Veterinary epidemiologist.

Head of section for epidemiology. 

DVM, PhD

Expertise in data-driven animal health surveillance, registry-based research, One health and digital transformation.

Dedicated in the work to improve animal health and to reduce the burden of infectious diseases in livestock and aquaculture, and towards a better understanding og the One Health concept. Leads a section with epidemiologists, quantitative ecologists, statisticians and bioinformaticians. Thorough experience in project management, leadership and change management.

https://www.linkedin.com/in/malin-e-jonsson-583904141/

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1067-4784

Fagområder
Bakteriologi, Epidemiologi, Mattrygghet, Zoonoser
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Risikobaserte overvåkingsprogrammer og systemer for tidlig varsling for å effektivt oppdage trusler i produksjonskjeden for animalske næringsmidler

Prosjektets mål er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene for sykdommer og andre trusler ved å benytte risiko- og syndrombasert overvåking. Produksjonskjeden for storfe og storfeprodukter vil bli brukt som et eksempel for å utarbeide metodikken og forventet resultat er forslag til mer effektive overvåkingsprogram og systemer for tidlig varsling hos storfe.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Epidemiologi, GIS-geografiske informasjonssystemer, Husdyrhelse, Statistikk

CamCon - Campylobacter control - novel approaches in primary poultry production

The strategic objective of CamCon is to improve the control of Campylobacter in primary poultry production in various parts of Europe and thereby facilitate the production of “low-risk broilers”
Prosjektperiode
2010 - 2015
Område
Epidemiologi, GIS-geografiske informasjonssystemer, Husdyrhelse, StatistikkEpidemiologi, Zoonoser