Malin Jonsson

Seksjonsleder, Epidemiologi

Fagområder
Bakteriologi, Epidemiologi, GIS-geografiskeinformasjonssystemer, Husdyrhelse, Mattrygghet, Statistikk, Zoonoser
Mobilnr
+47 93086902
E-post
malin.jonsson@vetinst.no

Faglig bakgrunn

DVM
PhD Veterinary Medicine

Forskningsprosjekter

Aviærpatogene E. coli i norsk slaktekyllingproduksjon - karakterisering, identifisering av risikofaktorer og utvikling av forbyggende tiltak

APEC-Seq prosjektet har som mål å redusere forekomsten av E. coli infeksjon (colibacillose) i slaktekylling og å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe. Gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen skal prøver samles inn systematisk for å karakterisere og sammenlikne E. coli fra slaktekylling samt identifisere risikofaktorer for sykdom gjennom analyse av data fra produksjon, drift og miljøfaktorer.

Prosjektperiode
2018 - 2021
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse

Risikobaserte overvåkingsprogrammer og systemer for tidlig varsling for å effektivt oppdage trusler i produksjonskjeden for animalske næringsmidler

Prosjektets mål er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene for sykdommer og andre trusler ved å benytte risiko- og syndrombasert overvåking. Produksjonskjeden for storfe og storfeprodukter vil bli brukt som et eksempel for å utarbeide metodikken og forventet resultat er forslag til mer effektive overvåkingsprogram og systemer for tidlig varsling hos storfe.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, HusdyrhelseEpidemiologi, ZoonoserEpidemiologi, GIS-geografiske informasjonssystemer, Husdyrhelse, Statistikk