Pelsmidd (Megninia spp.)

Pelsmidden Cheyletiella kalles også «vandrende flass» da den er liten (0,2 – 0,5 mm), lys, og kan leve på hudoverflaten hos hund, katt og kanin. 

Midden gir vanligvis bare flassing og litt kløe hos vertsdyret, og dyrets eget pelsstell er ofte tilstrekkelig til å holde parasitten i sjakk.

Smittestoff og smitteveier

Pelsmidd tilhører familien Cheyletiella og forekommer hos flere dyrearter. Pelsmidd har stor grad av vertspreferanse, det vil si at den lever og formerer seg stort sett på den dyrearten den er tilpasset til. Katt, hund og kanin har hver sin art av pelsmidd.

Hele livssyklusen fra egg til voksen foregår på verten. Voksne Cheyletiella kan leve opptil 10 dager utenfor vertsdyret uten å ta til seg næring. Hvis omgivelsestemperaturen er kjølig, kan de leve enda lenger i miljøet.

Smitteoverføring mellom dyr skjer oftest ved direkte og nær kontakt, men kan også foregå ved indirekte kontakt med smittet utstyr, liggeplass etc.

Pelsmidden kan overføres til menneske ved nærkontakt med smittede dyr. Men midden kan ikke formere seg på mennesker.

Sykdomstegn og diagnostikk

Pelsmidden lever nede i hårsekkene, men den invaderer ikke cellelagene i overhuden. Midden fører til at dyrene klør seg mer enn normalt, får håravfall og et belegg av flass.

Hos kanin utvikler dette seg spesielt på nakke, rygg og hofteparti. For Angorakaniner kan et utbrudd av pelsmidd få alvorlige følger fordi ullkvaliteten blir nedsatt. Noen dyr får sekundære skader i huden på grunn av kløen.

Dersom smittekilden fjernes, for eksempel ved behandling, går plagene over i løpet av noen uker. 

Noen mennesker reagerer allergisk på middens avføring. Eventuelle hudreaksjoner hos menneske trenger vanligvis ikke behandling.

Diagnostikk
Det er mulig å påvise pelsmidden ved mikroskopi-undersøkelse av materialet fra hudområder med flass.

Forekomst

Pelsmidd forekommer i alle land og finnes hos katt, hund og kanin.

Tiltak

Ta kontakt med veterinær ved mistanke om pelsmidd. Dråpepreparater som brukes mot flått har effekt, denne behandlingen må foretas med visse mellomrom. Plasser som hunden oppholder seg på, må støvsuges og vaskes regelmessig i behandlingsperioden. Filteret i støvsugeren bør legges i vann for å uskadeliggjøre parasittene som fester seg på filteret. Pass på å tørke filteret før bruk igjen.

I kaninhold forekommer utbrudd av pelsmidd ofte om våren når det blir mildere i været. For å bli kvitt problemet er det viktig at alle dyr blir behandlet og i tillegg må miljøet og utstyret vaskes og desinfiseres med preparater som inneholder permetrin (insektmiddel).