Fransk hjerteorm påvist for første gang i Norge

Veterinærinstituttet har påvist parasitten fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) hos en rødrev i Ski. Fransk hjerteorm kan medføre alvorlig sykdom hos hundedyr, men smitter ikke mennesker. Dette er første gangen parasitten er påvist i Norge. Saken inneholder video med ekspertintervju.

Rødreven ble skutt under ordinær jakt og avføring ble sendt inn til undersøkelse ved Veterinærinstituttet gjennom overvåkingsprogrammene for revens dvergbendelmark og fransk hjerteorm, begge på oppdrag for Mattilsynet, forteller Knut Madslien, fagansvarlig for vilthelse (rovdyr) ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for disse overvåkningsprogrammene.

−Dette er første året vi i samarbeid med jegere gjør systematiske undersøker for fransk hjerteorm fra et utvalg av revepopulasjonen. Funnet vi nå har gjort av denne sykdomsfremkallende parasitten understreker behovet for helseovervåking av viltlevende dyrepopulasjoner, poengterer han.

Om parasitten
Parasittolog og seniorforsker Heidi Enemark ved Veterinærinstituttet har lang erfaring med fransk hjerteorm fra sitt hjemland Danmark. Hun forteller at infeksjon med fransk hjerteorm forårsakes av nematoden Angiostrongylus vasorum og at parasitten har hund og rev som hovedverter. Parasitten har en indirekte livssyklus og bruker en rekke ulike sneglearter, med og uten skall, som mellomvert. Hunder blir smittet ved å spise smittede snegler, snegleslim med parasittlarver, eller smittede frosker. Parasitten smitter altså ikke direkte mellom hunder, og hun poengterer at mennesker ikke smittes.

Det går 6-8 uker fra hunden har inntatt en smittet snegl til parasittlarvene kan finnes i hundens avføring. Larvene kan ikke ses med det blotte øye, men kan ses ved mikroskopi. De voksne hjerteormene kan overleve i hundens hjerte og lunger i flere år. Smittede hunder kan behandles, og flere godkjente parasittmidler som foreskrives av praktiserende veterinærer har effekt mot fransk hjerteorm, fortsetter hun.

Kan gi alvorlig sykdom hos hund og viltlevende arter av hundedyr
Madslien og Enemark understreker at parasitten kan gi alvorlig sykdom hos både hund og viltlevende arter i hundefamilien (Canidae), som for eksempel rødrev, fjellrev og ulv i norsk natur. Parasittene lever i selve hjertet og lungearteriene og kan gi pustebesvær, sirkulasjonsforstyrrelser, nedsatt prestasjonsevne og død. Parasitten kan lett etablere seg i Norge og bli spredd til norske hunder og viltlevende dyr i hundefamilien.

I Danmark ble parasitten for første gang påvist på 1980-tallet og videre på den svenske øya Koster, nær grensen til Østfold, i 2003. Siden 2009 har parasitten spredt seg til det svenske fastlandet og det har vært et økende antall påvisninger hos hund i Sverige de siste årene.

Risiko for smitte til hund
Fagansvarlig for familiedyr ved Veterinærinstituttet, Anne Nordstoga, utdyper at det er viktig å hindre at smittede hunder bringer parasitten videre til snegler, som igjen kan smitte flere hunder. Hun understreker derfor at det nå er ekstra viktig at hundeierne plukker opp hundeavføring.
Nordstoga opplyser videre at hvis du som hundeier mistenker at hunden kan være smittet med fransk hjerteorm etter utenlandsopphold eller på grunn av symptomer som hosting, pustebesvær eller blødningsforstyrrelser, bør du ta kontakt med den lokale dyrlegen for å få råd, behandling og resept på medisin. Parasitten kan påvises i en fersk avføringsprøve fra hunden.

Se animasjonsvideo av parasittens livssyklus

Veterinærinstituttet er en beredskapsinstitusjon og er myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, oppklaring og håndtering av alvorlige smittsomme sykdommer hos fisk og landdyr og ved zoonoser (sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker).
I denne saken undersøker Veterinærinstituttet, i tillegg til prøver fra rødrev og ulv gjennom overvåkingsprogrammet, prøver fra hund for påvisning av larver i avføring og videre artsidentifisering av larver basert på morfologi (utseende) og molekylære metoder. I tillegg har instituttet også en rådgivende funksjon og foretar faglige vurderinger og risikoanalyser når det er aktuelt.

Hva gjør Veterinærinstituttet i denne saken?
Veterinærinstituttet fortsetter å undersøke prøver fra rødrev i forbindelse med det pågående overvåkningsprogrammet og har anbefalt Mattilsynet å utvide overvåkningsprogrammet for fransk hjerteorm til å gjelde hele landet. Veterinærinstituttet ønsker også å utføre et pilotprosjekt på hund for å kartlegge forekomsten av fransk hjerteorm i Norge.

Les Mattilsynets nettsak

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet:
Heidi Enemark
Inger Sofie Hamnes (parasittologi)
Knut Madslien (vilt)
Anne Bang Nordstoga (hund)