Arve Nilsen

Forsker, Miljøtiltak

Fagområder
Fiskehelse, Fiskevelferd
Mobilnr
+47 41508495
Tlf
+47 41508495
E-post
arve.nilsen@vetinst.no

Arve er veterinær og arbeider med fiskehelse og fiskevelferd. Han gjennomfører nå et doktorgradsstudium (NMBU, 2015 - 2019) der formålet er å undesøke om ny, lukket merdteknologi kan gi beskyttelse mot lakselus uten negative konsekvenser for fiskehelse og fiskevelferd.

Faglig bakgrunn

Norges Veterinærhøgskole (1991)

Last ned CV

Forskningsprosjekter

Fisk for Utvikling i Ghana - Akvakultur

Fisk for utvikling skal bistå fiskerimyndighetene i Ghana med å bedre regulering og bærekraft i fiskeindustrien, bade marint og innen akvakultur. Prosjektet skal bistå med å introdusere en vitenskapsbasert tilnærming for å innføre en bærekraftig forvaltningspraksis. En bærekraftig utvikling vil gi langsiktige samfunnsøkonomiske fordeler.

Prosjektperiode
2019 - 2024
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, Virologi