Prøvetaking av fjørfe

Finn riktig prøve og fremgangsmåte ut ifra dyrets sykdomsbilde. 

Sykdomsbilde

 • Liste 1-sykdommer (Aviær influensa, Newcastle disease)

  Aviær influensa (AI) eller Newcastle disease (ND) kan mistenkes ved

  • Nedgang i fôropptak/vannopptak på 20 %
  • Nedgang i eggproduksjon på >5 %  over 2 dager
  • Økt dødelighet – 3 % høyere enn normalt i 3 dager
  • Kliniske symptomer (luftveissymptomer, nervøse symptomer)
 • Dropp i eggproduksjon og/eller forandringer i eggeskall

  Aktuelle sykdommer

  • Aviær encefalomyelitt (AE)
  • Egg Dropp syndrom (EDS)
  • Infeksiøs bronkitt (IB)
  • Newcastle disease (ND)
  • Aviær influensa (AI)
  • Aviær rhinotrakeitt (ART)
  • Pasteurellose
  • Rødsjuke
  • Mycoplasma gallisepticum
  • Brachyspira
  • Mangler/feiler ved fôret; sees ofte etter fôrskifte

  Prøvemateriale og standard undersøkelser

  Fullblodprøver til serologi

  • AE, EDS, IB

  Kadavre til obduksjon

  • Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: Organer med makroskopiske forandringer
  • Bakteriologiske undersøkelser: Generell bakteriologisk undersøkelse av relevante organer
 • Luftveislidelser

  Aktuelle sykdommer

  • Aviær influensa (AI) – alle fjørfearter
  • Newcastle disease (ND) - alle fjørfearter
  • Infeksiøs laryngotrakeitt  (ILT) – høns (og fasan)
  • Infeksiøs bronkitt (IB) - høns
  • Mykoplasmainfeksjoner – høns og kalkun
  • Aviær rhinotrakeitt (ART) – kalkun og høns
  • Pasteurellose – alle fjørfearter
  • Coryza (Avibacterium paragallinarum) – høns (og fasan og perlehøns)
  • Ornitobacteriose (Ornithobacterium rhinotracheale) – høns og kalkun
  • Colibacillose – alle fjørfearter
  • Aspergillose – alle fjørfearter
  • Gapsjuke (Syngamus tracheale) – kalkun, høns og fasan 

  Prøvemateriale og standard undersøkelser

  Fullblodprøver til serologi

  • ND, AI, IB, ILT, mykoplasma

  Kadavre til obduksjonMakroskopisk vurdering

  • Histopatologi: organer med makroskopiske forandringer

  Bakteriologiske undersøkelser

  • Generell bakteriologisk undersøkelse av relevante organer
 • Mage/tarm infeksjoner

  Aktuelle sykdommer 

  • Koksidiose – Eimeria spp. – alle fjørfearter
  • Nekrotiserende enteritt – Clostridium perfringens – høns og kalkun
  • Hønsetyfus – Salmonella Gallinarum – alle fjørfearter
  • Pullorumsyke – Salmonella Pullorum – alle fjørfearter
  • Aviær tuberkulose – Mycobacterium avium subsp. avium – alle fjørfearter
  • Gumboro disease (Infeksiøs bursasyke) – IBDV – kyllinger
  • Histomoniasis (Blackhead) – Histomonas meleagridis – Kalkun, høns og påfugl
  • Ascaridiasis, Capillariosis, Cestodiasis – alle fjørfearter

  Prøvemateriale og standard undersøkelser

  Kadavre til obduksjon

  • Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: organer med makroskopiske forandringer
  • Bakteriologiske undersøkelser: Generell bakteriologisk undersøkelse av relevante organer
  • Parasittologiske undersøkelser: Ved obduksjonsfunn som indikerer at parasitter kan ha betydning for sykdomstilfellet
 • Nervøse lidelser

  Aktuelle sykdommer 

  • Newcastle disease (ND)
  • Aviær influensa (AI)
  • Aviær encephalomyelitt (AE) – høns, kalkun, fasan
  • Smittsom hønselammelse (Marek’s disease) – høns
  • Aspergillose – kyllinger av høns og kalkun
  • Encephalomalaci – vit E- eller Se-mangel

  Prøvemateriale og standard undersøkelser

  Kadavre til obduksjon

  • Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: hjerne, ischiasnerve og andre organer på indikasjon
  • Bakteriologiske undersøkelser: Generell bakteriologisk undersøkelse av relevante organer

  Fullblodprøver til serologiND, AI, AE

  Svaber fra trakea og kloakk til virologiske undersøkelser

 • Parasittsykdommer

  Aktuelle sykdommer

  • Koksidiose – Eimeria spp
  • Histomoniasis (Blackhead) – Histomonas meleagridis – kalkun, høns og påfugl
  • Ascaridiasis, Capillariosis, Cestodiasis – alle fjørfearter
  • Lus
  • Fuglelopper
  • Røde hønsemidd (blodmidd) – Dermanyssus gallinae
  • Kalkbeinsmidd (fotskabb) – Knemidocoptes mutans

  Prøvemateriale og standard undersøkelser

  Kadavre til obduksjon

  • Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: organer med makroskopiske forandringer
  • Parasittologiske undersøkelser: Ved obduksjonsfunn som indikerer at parasitter kan ha betydning for sykdomstilfelletEventuell morfologisk/genetisk artsidentifisering
  • Bakteriologiske undersøkelser: Generell bakteriologisk undersøkelse av relevante organer
 • Generaliserte-/spesielle infeksjoner

  Aktuelle sykdommer

  • Escherichia coli
   - plommesekk- og navleinfeksjoner hos nyklekket kyllinger
   - egglederbetennelse og peritonitt hos verpehøner. Spesielt under oppverping (18-20 uker)
   - colisepsis – vanlig infeksjon hos kyllinger og unghøner
   - coligranuloma (Hjärres sykdom) hos eldre høner
  • Erysipelothrix rhusiopathiae – rødsjuke
  • Enterococcus hirae -6-dagerssyke i første leveuke, lårhodenekrose og klaffeendokarditt
  • Staphylococcus aureus – lårhode nekrose, klaffeendokarditt

  Prøvemateriale og standard undersøkelser

  Kadavre til obduksjon

  • Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: organer med makroskopiske forandringer
  • Bakteriologiske undersøkelser: Generell bakteriologisk undersøkelse av relevante organer
 • Ikke-infeksiøse sykdommer og andre lidelser

  Aktuelle sykdommer/lidelser

  • Halthet/lammelse – sekkebetegnelse som inneholder reell halthet, lammelser og ataksier.
  • Dropp i eggproduksjon - droppets karakter spiller en rolle i vurderingen av hvilke prøver som skal tas.
  • Økt dødelighet – kan ha mange underliggende årsaker.
  • Ionoforforgiftning – Kalkun, høns
  • Rakitt – Slaktekylling, kalkun
  • Saltforgiftning
  • Sulfonamidforgiftning
  • Vitamin mangler

  Prøvemateriale og standard undersøkelser

  Halthet/lammelse og økt dødelighet: Send inn et representativt utvalg av kadavre (5-10 dyr).

  Dropp i produksjon: Send inn fullblodsprøver til serologi (AE, EDS-76, IB, (AI, ND)). Innsendelse av kadavre kan også være aktuelt.

  Kadavre til obduksjon

  • Makroskopisk vurdering

  Histopatologi: muskel, hjerne, lever, andre organer på indikasjon

Hvordan ta og behandle ulike prøvetyper

Viktig ved forsendelse

 • Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak.
 • Prøver oppbevares kjølig (ikke fryses) frem til forsendelse.
 • Unntak: Organprøver til toksikologi og virologi. Ved transporttid over ett døgn bør prøvene fryses.

Finn innsendingsskjema og adresse

Send inn prøve