Veterinærinstituttet har igjen påvist Psoroptes ovis hos lama

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har for andre gang påvist skabbmidden Psoroptes ovis hos lama. Den forårsaker ikke sykdom hos mennesker.

Midden ble i 2015 påvist i tre besetninger med alpakka samt på lama og dverggeit i en dyrepark.  Denne midden er årsak til saueskabb, en svært smittsom sykdom hos sau med stor betydning for økonomi og dyrevelferd.  

Ingen ytre tegn til infeksjon 

Den positive prøven ble funnet i ørene fra en lama som var sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. Lamaen, som var fra en besøksgård i Akershus, hadde vært syk en stund med symptomer fra sentralnervesystemet. Den ble avlivet og sendt til Veterinærinstituttet. Ved obduksjon ble det rutinemessig tatt ut prøver fra ørene, og Psoroptes ovis ble påvist i begge. Det var ingen kliniske tegn til skabbmiddinfeksjon. De parasittologiske undersøkelsene er gjort av Veterinærinstituttet som bistår Mattilsynet fortløpende med faglige råd om smitteforebygging og bekjempelse av Psoroptes ovis.

Det er femte gang man finner Psoroptes ovis i øreprøver fra kamelider (lama eller alpakka) i Norge. Det første tilfellet var i januar 2015. Det er ikke kjent i hvilken grad Psoroptes ovis hos lama og alpakka kan overføres til sau eller andre husdyr.

Saueskabb utryddet i Norge 

Saueskabb er utbredt i store deler av verden, men ble utryddet i Norge allerede i 1894. Psoroptes ovis er årsak til ondarta saueskabb, men kan også forårsake skabb på kroppen til storfe og hest samt øreskabb hos hest, sau, geit, kanin og kameldyr. Hos sau fører midden til betennelsesreaksjoner med intensiv kløe, væskeutsvedning, skorper som brer seg på huden og løsning av ulla. Saueskabb er ansett som svært smittsomt og spres lett fra dyr til dyr.

Aktuelle lenker
Les mer om saueskabb
Les nettmeldingen fra Mattilsynet

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet
Inger Sofie Hamnes

Del artikkel