Veterinærinstituttet sterkt representert på Frisk Fisk-konferansen

Nær en fjerdedel av alle innleggene ved Frisk Fisk-konferansen 1-2. februar i Bergen ble i år holdt av ansatte ved Veterinærinstituttet.

Særlig oppmerksomhet fikk utdrag fra instituttets kommende Fiskehelserapport. Denne summerer opp fiskehelsen 2016. Full rapport kommer rundt 15. februar. Også innleggene om lakselusmodellen og nye verktøy for beregning av smittepress to uker fram i tid vakte interesse.

21 innlegg ble holdt av ansatte ved instiuttet, i tillegg var ansatte medforfattere på 10 innlegg som ble holdt av forskere ansatt ved andre institusjoner.  Totalt 48 ansatte var forfattere/medforfattere på ett eller flere bidrag.

— Dette er vi godt fornøyd med. Det er viktig at vi synliggjør hva slags kompetansemiljø vi har på fiskehelse, sier Arne Flåøyen, avdelingsdirektør for fiske- og skjellhelse ved instituttet.

Frisk Fisk en nasjonal møteplass for alle som jobber med fiskehelse, og har en intensjon om å være oppdrettsnæringens, forskningsmiljøene og forvaltningen i Norge sin viktigste arena for daglig oppdatering, diskusjoner og nettverksbygging. 

Viktig forum innen fiskehelseforskning

Konferansen hadde i år 413 påmeldte og er den største som Tekna (Teknisk – naturvitenskapelig forening) har arrangert.

— Konferansen har utviklet seg til å bli et viktig forum for vårt bidrag innen fiskehelseforskning, sier Brit Hjeltnes, fagdirektør fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Beregning av luseinfeksjon på merd og lokalitet

Peder Jansen presenterte Veterinærinstituttets lusekalkulator.

— Jeg presenterte en modell som lager prognoser for utvikling av lusetall på fisk i merder på et oppdrettsanlegg tre uke frem i tid. Modellen baserer seg på analyse av historiske data og drives blant annet av smittepress, størrelse på fisk og hvorvidt det brukes rensefisk for å kontrollere luseutviklingen. Vi håper dette blir et enkelt og lett tilgjengelig verktøy som kan bidra til større kontroll med forekomster av lus, forteller Jansen.

Beregning av lusesmitte på villfisk

Anja Bråthen Kristofersen fra Veterinærinstituttet har studert sammenhengen mellom smittepress fra anlegg og lus på smolt som settes i bur i sjøen for å måle dette presset på villfisk.

— Funnene sannsynliggjør dermed at larvepopulasjonen i oppdrettsnæringen driver en stor andel av lusepåslagene på fisk i bur. Dermed kan smittepress i et område brukes til å beregne gjennomsnittlig antall luselarver på smolt i bur, sa hun.

Del artikkel