Veterinærinstituttet først ut i Europa med nyvinnende fryseteknologi for veterinærmedisinsk formål

Det nye helautomatiske frysesystemet for veterinærmedisinske prøver hos Veterinærinstituttet på Ås er endelig i full drift. Biobanken kan romme opptil 3,5 millioner prøver.

Da Veterinærinstituttets nye lokaler sto ferdigbygd på Ås i 2021, kunne de årelange planene for bedre oppbevaring av biologiske prøver også realiseres. En ny, stor fryseenhet var kommet med i byggeplanene og skulle dekke et langt større behov enn tidligere. Biobanken på Veterinærinstituttet er nå den eneste av sitt slag i Norge for veterinærmedisinske prøver.

Sparer tid og kvalitetssikrer prøvene

Det automatiske frysesystemet skal gi sikker og stabil frysetemperatur, spare brukerne for tid når prøver skal inn og ut og det skal sikre god sporing av hver enkelt prøve ved hjelp av digital ID på rør og bokser.

- Vi har fortsatt mye å lære for å kunne bruke systemet optimalt, men vi har allerede gjort inn- og utlastinger av prøver som har spart oss for mye tid i forhold til tidligere systemer. Det er viktig at de prøvene som lastes inn har en verdi for framtiden, at prøven er av god kvalitet og at det er riktig informasjon koblet til prøven. I tillegg kan det spores hvem som har tatt prøven inn og ut og når det er gjort. Prøvene registreres også i egne biblioteker tilhørende ulike faggrupper eller prosjekter, sier Kristin Udjus, bioingeniør og superbruker av biobanken ved Veterinærinstituttet.

IMG_6695.jpg
Frysesystemet er av typen Hamilton BiOS L6. Foto: Bente Paulson, Veterinærinstituttet

Biologiske prøver regnes som en ikke-fornybar ressurs, og kan være av stor verdi på tvers av mange fagfelt. Derfor er det viktig å legge til rette for at prøver kan deles når det er mulig og hensiktsmessig. Jo flere resultater som kan knyttes til den samme prøven, jo større verdi får den. Frysesystemet som fysisk installasjon utgjør en av mange brikker for å profesjonalisere biobankingen, og aktualiserer hvor viktig det er å etablere gode retningslinjer for deling av prøver og tilhørende informasjon og resultatdata.

Bankens prøvetid er nå over

Biobanken ble ferdig installert på Veterinærinstituttet på Ås i 2022 og har siden den gang vært i prøvedrift. Nå er prøvetiden over og biobanken er åpen for vanlig drift. I tillegg ligger eierskapet nå hos Veterinærinstituttet.

- Nå som vi er i vanlig drift har vi åpnet opp for at flere kan laste inn prøver. Vi kommer til å lære opp en superbruker på hvert fagfelt eller lab fortløpende etter behov. Det er per i dag fem superbrukere som har mulighet til å laste inn og ta ut prøver. De som ønsker å ha en slik rolle må gjerne ta kontakt med oss, sier Kristin Sæbø Pettersen, som er prosjektleder for anskaffelse og innkjøring av banken ved Veterinærinstituttet.

Bistår samfunnsoppdraget

Veterinærinstituttet er helt avhengig av å kunne lagre biologiske prøver på en trygg måte for å kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag. Frysesystemet kan huse flere millioner prøver på en organisert og effektiv måte, og er i så måte et viktig bidrag til Veterinærinstituttets biobank. Ved temperaturendring går det alarm til både ansvarlige VI-ansatte og til leverandøren av systemet, Hamilton i USA. Det er i tillegg flere backup-løsninger som skal sikre stabil temperatur på anlegget. Internasjonalt regnes slike systemer som nyvinnende innen lagring av biologiske prøver og er derfor også av strategisk betydning når Veterinærinstituttet søker finansiering til nye prosjekter, samt som attraktiv samarbeidspartner for næring og forskning.

Les Bioingeniørens sak om VI sin biobank-satsing

Del artikkel