Veterinærinstituttet blir observatør i internasjonalt naturpanel

Veterinærinstituttet er valgt inn som observatør i FNs naturpanel (IPBES). –Sammenhengen mellom økologi og sykdom hos dyr og mennesker blir stadig tydeligere, og det er viktig for oss og være tettere på disse temaene, sier direktør for forskning og internasjonalisering Carlos das Neves ved Veterinærinstituttet.  

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) er uavhengig enhet etablert av stater for å styrke forbindelsen mellom vitenskap og politikk på områdene naturmangfold og økosystemer. Hensikten er å bevare og sikre bærekraftig utnyttelse av naturmangfold, samt langsiktig levevilkår for mennesker og bærekraftig utvikling. IPBES er ikke en FN-institusjon, men FN er sekretariat for enheten. 

I IPBES sitter de forskjellige landene med sin politiske representasjon, og fra Norge er det Klima- og Miljødepartementet via Miljødirektoratet. Men det er også mulig for vitenskapelige institusjoner å være observatører. Til nå har kun Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) vært observatører. Nå har Veterinærinstituttet og Samisk Råd fått observatørstatus. 

IPBES utarbeider blant annet vitenskapelige rapporter. Carlos Das Neves var en av 22 eksperter bak rapporten om pandemier og biologisk mangfold som ble utgitt tidligere i år. IPBES leverer flere store og viktige policy-dokumenter og risiko-orienterte dokumenter som setter kursen for det internasjonale samarbeidet på biologisk mangfold og de tar inn stadig flere aspekter som kobler dyrehelse, mennesker og miljø under Én helse-tilnærmingen.

–Å være offisiell observatør i IPBES gir Veterinærinstituttet og Norge tilgang til store møter og planer. Det kan også gjøre det enklere å fremme ekspertene for disse store prosjektene. IPBES har i møte som avsluttet forrige uke bestemt seg for å starte med to nye store kunnskapsrapporter: Nexus som skal se på koblinger mellom biologisk mangfold, klima, vann, mat, energi og helse og Transformative change som skal se på de underliggende årsaker til tap av biologisk mangfold og determinanter for transformativ endring for å oppnå 2050 Vision for Biodiversity. Begge er tett knyttet til Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag og jeg håper vi få en sjanse til å bidra aktivt her, sier Das Neves.

Del artikkel