Understreker alvoret i helsetrussel fra resistent sopp

Verdens helseorganisasjon (WHO) kom nylig med en rapport som understreker alvoret i helsetrusselen forbundet med soppmiddelresistens. Veterinærinstituttet med en rekke partnere skal undersøke omfanget av resistent sopp i Norge.

WHO gir jevnlig ut rapporter om globale helsetrusler. Nå har de for første gang gitt ut denne med prioriteringer for sopp (patogene muggsopp). WHO-rapporten snakker om en underkjent, global helsetrussel fra soppsykdommer som forsterkes av den raske fremveksten av resistens mot azoler, som er en gruppe soppdrepende midler. Azoleresistens har store konsekvenser for menneskers helse. Det fører generelt til forlenget behandling og sykehusopphold, og et økt behov for dyre og ofte svært giftige andre soppmedisiner.

→ Les rapporten her

Muggsoppen Aspergillus fumigatus er blant de kritisk prioriterte i WHO-rapporten. Veterinærinstituttet har hatt fokus på denne soppen i mange år. I et pågående forskningsprosjekt som ser på omfanget av soppmiddelresistens i Norge, er det spesielt denne soppen det skal sjekkes. Flere hundre vanlige folk rundt i landet har meldt seg til å bidra ved å legge ut soppsporefeller senere i november. Disse skal sendes til Veterinærinstituttet og undersøkes om soppmidlene virker på soppsporene. 

Kjenner ikke utbredelsen i Norge

– Vi vet lite om hvor utbredt soppmiddelresistens er i Norge. Derfor engasjerer vi folkeforskere i alle fylker, helst alle kommuner. Dette er en liten innsats fra den enkelte, som kan bety mye for alt fra mattrygghet til helse hos dyr og mennesker, sier Marie Therese Noer, som er stipendiat på dette prosjektet.

Azoler brukes til alt fra sprøyting av korn, golfbaner, i maling og i medisiner til mennesker og dyr.

– Problemet er at azoler som brukes på åkeren også fører til utvikling av resistens for de andre bruksområdene. Vi har ikke sett tegn på at dette er et veldig omfattende problem i Norge til nå, men vi mangler oversikt. Bidragene fra folk som tar prøver der de bor vil være veldig nyttige for å finne ut hvor vi står. Videre må vi legge en strategi for å håndtere dette framover, sier seniorforsker Ida Skaar ved Veterinærinstituttet.

Les mer om «NavAzole»-prosjektet her.

Økende problem globalt

På verdensbasis dør flere mennesker av soppinfeksjoner enn av malaria og tuberkulose til sammen. Det er et økende problem at sopp blir resistente mot midlene vi har for å bekjempe dem. Vi vet at resistens er et betydelig problem i mange land, bl.a. Danmark, England og Nederland, men vi vet foreløpig lite om situasjonen i Norge. Vi er også bekymret for at klimaendringene vil føre til økte problemer med sopp, og dermed forsterke problemet ytterligere. Azolresistens, som kan være like farlig som antibiotikaresistens, har lenge har blitt oversett og vi må begynne det forebyggende arbeidet nå før det er for sent, sier seniorforsker Ida Skaar.

– Friske mennesker vil normalt ikke få alvorlige soppinfeksjoner, men folk med kroniske lidelser, svekket immunforsvar eller lungefunksjon, kan få problemer når soppmidlene ikke virker, sier overlege ved Avdeling for mikrobiologi, Oslo Universitetssykehus, Jørgen Vidershøj Bjørnholt.

Ida Skaar

Seksjonsleder / Seniorforsker
Mobilnr: +47 93022412
E-post: ida.skaar@vetinst.no

Del artikkel