Ulovlig genmodifisert soya funnet i vegetarburger  

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist innhold av ikke-godkjent genmodifisert soya i en prøve av vegetarburger fra Malaysia. Det ble påvist og mengdebestemt tre ulike GMOer i prøven.

Prøven ble tatt ut i forbindelse med overvåknings- og kartleggingsprogrammet (OK) “Genmodifisering i mat, fôr og såvarer” som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifisert materiale i mat, fôr og såvarer, og har ansvar for laboratorieanalysene.

Det dyrkes genmodifisert soya i stort omfang i hele verden. Omtrent 78% av verdensproduksjonen av soya antas å være genmodifisert. De tre GMOene som er funnet er godkjent i EU, men ikke i Norge, etter å ha vært risikovurdert av European Food Safety Authority (EFSA). Vitenskapskomitéen for mattrygghet har gjort en uavhengig vurdering og konkludert med at disse GMOene er like trygge som ikke-genmodifisert soya. Norge tolererer på visse vilkår inntil 0,9% EU-godkjent GMO i matvarer. Soyalinjen A2704-12 (Liberty Link, ACS-GMØØ5-3) er tolerant mot sprøytemidler basert på virkestoffet glufosinat-ammonium, mens soyalinjene MON89788 (RReady2Yield, MON-89788-1) og GTS40-3-2 (Roundup Ready, MON-Ø4Ø32-6) tolerante mot sprøytemidler basert på virkestoffet glyfosat (f.eks. Roundup).

Mengden som ble påvist i prøven var: A2704-12 ble bestemt til 3,4% (± 1%), MON89788 til 7,4%
(± 2,2%) og GTS40-3-2 til 6,3% (± 1,9%).

Les også Mattilsynets nettmelding.

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet
Bjørn Spilsberg
Arne Holst-Jensen

Del artikkel