Ulovlig genmodifisert soya funnet i tortillalefse

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist innhold av ikke-godkjent genmodifisert soya i en prøve av tortillalefser fra USA. Det ble påvist to ulike GMOer i prøven.

Prøven ble tatt ut i forbindelse med overvåknings- og kartleggingsprogrammet (OK) “Genmodifisering i mat, fôr og såvarer” som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifisert materiale i mat, fôr og såvarer, og har ansvar for laboratorieanalysene.

Det dyrkes genmodifisert soya i stort omfang i hele verden. Omtrent 78% av verdensproduksjonen av soya antas å være genmodifisert. De to GMOene som er funnet er godkjent i EU, men ikke i Norge etter å ha vært risikovurdert av European Food Safety Authority (EFSA). Vitenskapskomitéen for mattrygghet har gjort en uavhengig vurdering og konkludert med at disse GMOene er like trygge som ikke-genmodifisert soya. Norge tolererer på visse vilkår inntil 0,9 % EU-godkjent GMO i matvarer.

Soyalinjen GTS40-3-2 (Roundup Ready, MON-Ø4Ø32-6) tolerant mot sprøytemidler basert på virkestoffet glyfosat (f.eks Roundup) og MON87708 (MON-877Ø8-9) mot sprøytemidler basert på virkestoffet dicamba.

Det ble påvist 32 % (± 9,6 %) GTS40-3-2 i prøven og i tillegg ble det påvist spormengder av MON87708.

Les også Mattilsynets nettmelding.

Kontaktpersoner på Veterinærinstituttet
Bjørn Spilsberg
Arne Holst-Jensen

Del artikkel