Ulovlig genmodifisert soya funnet i en matvare i Norge

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist 3 ulike typer av ikke-godkjent genmodifisert soya i en prøve av tørkede soyabønner fra Thailand.

Prøven ble tatt ut i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram "Genmodifisering i mat, fôr og såvarer" som gjennomføres i samarbeid med Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifisert materiale i mat, fôr og såvarer, og har ansvar for laboratorieanalysene.

Det dyrkes genmodifisert soya i stort omfang i hele verden. Omtrent 78% av verdensproduksjonen av soya antas å være genmodifisert. De tre genmodifiserte soyalinjene som ble påvist er godkjent i EU, men ikke i Norge. Alle har vært risikovurdert av European Food Safety Authority (EFSA) og Vitenskapskomitéen for mattrygghet har gjort en uavhengig vurdering. Begge organer konkludert med at disse GMOene er like trygge som ikke-genmodifisert soya. Soyalinjen A2704-12 (Liberty Link, ACS-GMØØ5-3) er tolerant mot sprøytemidlet glufosinat-ammounium, mens soyalinjene MON89788 (RReady2Yield, MON-89788-1) og GTS40-3-2 (Roundup Ready, MON-Ø4Ø32-6) er tolerante mot sprøytemidlet glyfosat.

Mengden av hver av de tre soyalinjene som ble påvist i prøven varierte fra i overkant av 10% til omkring 50% (A2704-12: Påvist 11,1% ± 3,3 %; GTS40-3-2: Påvist 26,6% ± 8,1 %; MON89788: Påvist 49 % ± 15 %).

Les Mattilsynets nettmelding her.

Kontaktpersoner på Veterinærinstituttet
Bjørn Spilsberg
Arne Holst-Jensen

Del artikkel