Tre år på rad uten funn av MRSA hos svin

Det har ikke vært påvist MRSA hos svin i 2020, 2021 og i 2022. Dette er et resultat som kan være påvirket av innreiserestriksjonene til Norge under koronapandemien.

-Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og dette er tredje året på rad at vi ikke har hatt noen funn av MRSA, sier seniorforsker og prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl. 

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på oppdrag fra Mattilsynet, undersøkte i 2022 prøver fra totalt 591 besetninger. Av disse var det 82 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer, og de resterende 498 var smågrisproduserende besetninger med mer enn 10 purker.

-Det er godt mulig at denne gode situasjonen har vært påvirket av koronapandemien, fortsetter Urdahl. Lite reiseaktivitet og restriksjoner på innreise til Norge, førte til mindre innførsel av MRSA med mennesker. Siden introduksjon av MRSA til svin er vist å komme fra mennesker, antar vi at dette også kan ha ført til mindre smitte over til gris, forklarer hun.

MRSA hos gris er meldepliktig som Liste 2-sykdom. Du finner informasjon om hvordan varsle og melde om antibiotikaresistente bakterier på nettsidene til Mattilsynet.

Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) er resistente mot betalaktam antibiotika. LA-MRSA er dyreassosierte varianter av MRSA, men både LA-MRSA og andre MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av LA-MRSA.

→ Her kan du lese mer om MRSA.

Formålet med Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin er å holde den norsk svinepopulasjonen fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

→ Her finner du rapporten om overvåkingsprogrammet for 2022

Se nettmelding fra Mattilsynet.

Del artikkel