To år uten funn av MRSA hos svin

Det har ikke vært påvist MRSA hos svin i 2020 og i 2021. Dette er et resultat som kan være påvirket av innreiserestriksjonene til Norge under COVID-pandemien.

-Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. Nå har vi gjennom flere år dokumentert at vi klarer å holde forekomsten på et svært lavt nivå, og dette er andre året på rad at vi ikke har hatt noen funn av MRSA, sier seniorforsker og prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl. 

Overvåkingsprogrammet MRSA hos svin, som Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet, undersøkte i 2021 prøver fra totalt 763 besetninger. Av disse var det 73 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer, 27 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene, og de resterende 652 var besetninger med slaktegris.

-Det er godt mulig at denne gode situasjonen er påvirket av COVID-pandemien, fortsetter Urdahl. Introduksjon av MRSA til svin er vist å komme fra mennesker, og med mindre reiseaktivitet og restriksjoner på innreise til Norge, har dette ført til at det er lavere forekomst av MRSA hos mennesker, noe som også vises i den nasjonale statistikken fra Folkehelseinstituttet. En positiv effekt av dette er at det blir mindre smitte til gris, forklarer hun, og legger til at vi derfor må forvente at det kan komme nye tilfeller av MRSA hos svin nå når restriksjonene på innreise til Norge lempes på og det blir en mer normal situasjon med mer reise over landegrensene.

MRSA hos gris er meldepliktig som B-sykdom. Du finner informasjon om hvordan varsle og melde om antibiotikaresistente bakterier på nettsidene til Mattilsynet.

Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) er resistente mot betalaktam antibiotika. LA-MRSA er dyreassosierte varianter av MRSA, men både LA-MRSA og andre MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av LA-MRSA.

→ Her kan du lese mer om MRSA.

Formålet med Overvåkingsprogrammet for MRSA hos svin er å holde den norsk svinepopulasjonen fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

→ Her finner du rapporten om overvåkingsprogrammet for 2021

Del artikkel