Tatt med på råd for utvikling av overvåking i India

Denne saken er eldre enn to år

To representanter fra Veterinærinstituttet har denne uka bidratt til Indias arbeid med å utvikle et system for overvåkning av antibiotikaresistens.

The Indian Council for Medical Research, Delhi, India I samarbeid med Universitetet i Oslo og HISP India har denne uka arrangert en workshop for å sette rammene for et overvåkningssystem for antibiotikaresistens i India.

Å styrke overvåkningen er presserende for å bekjempe resistensproblematikken, understrekes det i invitasjonen. Veterinærinstituttet deltok med forsker Amar Telke på plass i India og Seniorforsker Anne Margrete Urdahl på videokonferanse.  

– India og flere andre land løfter antibiotikaresistens høyere på dagsorden, og overvåkning er en sentral del av arbeidet i kampen mot resistens. I Norge har vi lang erfaring med overvåkning. Kan India dra nytte av vår kunnskap og erfaring, er det bra. Antibiotikaresistens er et globalt problem og krever en felles innsats, sier Urdahl.

I Norge drives overvåkningen gjennom NORM-VET – Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler.

Denne uken markeres Antibiotics Awereness Week og Antibiotics Awareness Day 18. november.

Del artikkel