Snart klart for sporing av rømt oppdrettsfisk

Rømt oppdrettslaks skal kunne spores tilbake til lokaliteten den rømte fra. Det er målet for selskapet Sporbarhet AS, som planlegger å være i gang i løpet av høsten. Veterinærinstituttet har vært med å utvikle konseptet.

Selskapet ble etablert i 2019, og er en videreføring av prosjektet «FarmSalmTrack» som utviklet sporing basert på grunnstoffsammensetningen i fiskeskjell i regi av Veterinærinstituttet i 2014 i samarbeid med VESO og NGU. Bak etableringen av Sporbarhet AS står oppdrettsaktørene Mowi, Lerøy, SalMar og Cermaq.

Skjellene avslører hvor fisken kommer fra

Fisken vil så lenge den lever ta opp i seg grunnstoffer fra vannet den lever i. Grunnstoffene tas opp over gjellene, inn i blodet og inkorporeres til slutt i fiskeskjellene. Det blir analysert 13 grunnstoffer som til sammen danner en grunnstoffprofil for hver fiskegruppe. Ved å sammenlikne grunnstoffprofilen til fisk på forskjellige lokaliteter opp mot profilen til rømt fisk, kan man finne lokaliteten fisken rømte fra.

Sporingen vil skje i et samarbeid med andre aktører som først reduserer antallet aktuelle lokaliteter ved hjelp av DNA-analyser. Derfor vil det i analysene av skjellprøver utført av Veterinærinstituttet kun inngå skjell fra fisk med samme genetiske opphav. Koblingen av disse to metodene gir raskere og mer treffsikre svar.

–I forbindelse med sporing kan Veterinærinstituttet skille mellom lokaliteter med fisk som har samme genetiske opphav ved hjelp av grunnstoffanalyser. Metoden baseres på at skjellene på fisken er en slags ferdskriver, sier Tonje Fagertun Benden som leder arbeidet for Veterinærinstituttet.

Ved sporing av rømt fisk vil Veterinærinstituttet utføre grunnstoffanalyser av fiskeskjell ved hjelp av avansert massespektrometri. Veterinærinstituttets oppgaver er også å samle inn og lagre referanseskjell og informasjon tilknyttet disse, fra alle fiskegrupper fra de settes ut i sjø til de blir. En del av oppdraget er også å videreutvikle analysemetoden.

Saken er omtalt av iLaks.

Del artikkel