Smittsomt luftveisvirus (PRCV) hos svin i Rogaland

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist reaksjon mot porcint respiratorisk coronavirus (PRCV) hos svin i fem svinebesetninger i Rogaland. Det er mistanke om smitte i ytterligere to besetninger. Dette er første gang PRCV er påvist i Norge.

Resultatene kommer gjennom undersøkelser i regi av overvåkingsprogrammet for spesifikke virussykdommer hos svin som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet. Resultatene er understøttet gjennom undersøkelser av de samme prøvene ved Veterinærinstituttet i Danmark.

Det er første gang PRCV påvises i Norge, men viruset er utbredt i resten av Europa.

Som en konsekvens av veterinæravtalen med EU har Norge gjennomført omfattende årlig overvåking mot PRCV siden overvåkingsprogrammet mot virussykdommer hos svin ble etablert i 1994.

Angriper luftveiene

PRCV kan ikke smitte til mennesker eller andre husdyr enn svin. PRCV er et virus som i hovedsak angriper luftveiene hos gris. Smittede dyr kan være syke med få eller milde symptomer.

-Gris som er smittet av PRCV blir ofte ikke synlig syke, men de kan bli svekket og dermed mer mottagelige for andre infeksjoner og sykdommer, sier Carl Andreas Grøntvedt, svinehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

PRCV smitter vanligst ved at smittede dyr har kontakt med hverandre gjennom forflytning av levende dyr, som kjøp og salg av gris, men virus kan også spres mellom besetninger gjennom luft, eller ved at mennesker eller utstyr har med seg virus fra en besetning til en annen. Det er foreløpig uvisst hvordan smitten har kommet inn i de smittede besetningene i Norge.

Bistår Mattilsynet

Veterinærinstituttet bistår Mattilsynet med å kartlegge mulige smitteveier og videre kartlegging av situasjonen i svinepopulasjonen. Det skal nå etter en plan tas prøver av besetninger som har hatt kontakt med de smittede besetningene, eller som ligger i samme område.

Mattilsynet har båndlagt de aktuelle svinebesetningene, det vil si at det ikke lov å slippe dyr og andre smitteførende gjenstander ut av eller inn til gårdene, uten tillatelse fra Mattilsynet.

Les mer om PRCV >

Les mer om overvåkingsprogrammet for spesifikke virussykdommer hos svin >

Del artikkel