Smittekilden til salmonellautbrudd er identifisert 

Kilden til et pågående Salmonellautbrudd er nå identifisert, og kan spores tilbake til et parti med importert kjøtt.

Det pågår et utbrudd av mage-tarm bakterien Salmonella Enteritidis hos mennesker. Folkehelseinstituttet har tidligere meldt at flere personer har fått bekreftet smitte, og at det er flere tilfeller med mistanke om smitte. Tilfellene er geografisk spredt over store deler av Norge.

Mattilsynet melder nå at kilden for salmonellasmitten er identifisert, og kan knyttes til et parti storfekjøtt importert fra Tyskland. Bakgrunnen for dette undersøkelser som Veterinærinstituttet gjorde av en salmonella-positiv prøve fra Prima Jæren. Den aktuelle prøven ble tatt i slutten av januar i år. Det var selskapet selv som tok prøven.

Samme kilde

Veterinærinstituttet identifiserte salmonellabakterien gjennom helgenomsekvensering. Folkehelseinstituttet har gjennomført samme analyse på prøver fra smittede personer i Norge. De fant ut at bakteriene er identiske og må stamme fra samme kilde.

Det aktuelle partiet med kjøtt har sannsynligvis blitt brukt til produksjon av karbonadedeig. Folkehelseinstituttet og Mattilsynet har kommet med egne anbefalinger.

Smittekilden til salmonellautbrudd funnet (Mattilsynet)

Utbruddsstammen påvist i importert storfekjøtt fra Tyskland (Folkehelseinstituttet) 

Lite smitte i Norge

Salmonella blir nesten aldri påvist hos norske husdyr og i norskprodusert mat. I Norge overvåkes salmonella-situasjonen gjennom overvåkingsprogrammet for Salmonella i Norge.

Overvåkningsprogrammet er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet og omfatter prøver fra levende dyr (fjørfe, storfe og gris) og ferskt kjøtt (storfe og gris).

Her finner du informasjon om overvåkingsprogrammet for Salmonella i Norge. (Veterinærinstituttet )

Her finner du informasjon om salmonella. (Veterinærinstituttet)

Del artikkel