Slik jobber Veterinærinstituttet med å kartlegge sauesykdommen Mædi

Den alvorlige sauesykdommen mædi ble påvist i Trøndelag sommeren 2019. Dette er første gang siden utbruddet i 2002-2005. For å kartlegge utbredelsen av mædi pågår det nå en omfattende blodprøvetesting ved Veterinærinstituttet. Denne saken inneholder video med ekspertintervjuer. 

Det jobbes med å kartlegge kontaktmønsteret til sauebesetningene i området hvor vi har påvist mædi-positive dyr. Måten mædi utvikler seg på kombinert med at norske sauebesetinger har mye kontakt med hverandre, gjør at håndteringen av mædi vil bli ressurskrevende og ta tid.

I videoen får du høre mer om sykdommen og hvordan Veterinærinstituttet jobber i samarbeid med Mattilsynet og husdyrnæringen for å bli kvitt sykdommen.

Her finner du mer informasjon om mædi.

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet: 

Annette Kampen

Dyreartsansvarlig for småfe
Mobilnr: +47 91604943
E-post: annette.kampen@vetinst.no

Anne Bang Nordstoga

Veterinær, forsker
Mobilnr: +47 97653395
E-post: anne.nordstoga@vetinst.no

Del artikkel