Slik jobber Veterinærinstituttet med å kartlegge sauesykdommen Mædi

Denne saken er eldre enn to år

Den alvorlige sauesykdommen mædi ble påvist i Trøndelag sommeren 2019. Dette er første gang siden utbruddet i 2002-2005. For å kartlegge utbredelsen av mædi pågår det nå en omfattende blodprøvetesting ved Veterinærinstituttet. Denne saken inneholder video med ekspertintervjuer. 

Det jobbes med å kartlegge kontaktmønsteret til sauebesetningene i området hvor vi har påvist mædi-positive dyr. Måten mædi utvikler seg på kombinert med at norske sauebesetinger har mye kontakt med hverandre, gjør at håndteringen av mædi vil bli ressurskrevende og ta tid.

I videoen får du høre mer om sykdommen og hvordan Veterinærinstituttet jobber i samarbeid med Mattilsynet og husdyrnæringen for å bli kvitt sykdommen.

Her finner du mer informasjon om mædi.

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet: 

Del artikkel