Skrantesjuke påvist hos ei simle på Hardangervidda

Torsdag ettermiddag varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om et nytt bekreftet tilfelle av skrantesjuke på Hardangervidda hos ei villreinsimle felt under jakt. Materiale fra både lymfeknute og hjernevev testet positivt.

Denne påvisningen er et trist, men ikke helt overraskende funn, sier Jørn Våge, skrantesjukekoordinator ved Veterinærinstituttet. Instituttet har gjort beregninger av mulig forekomst på Hardangervidda, og dette nye tilfellet er innenfor antagelsene, sier Våge.

Dette er det andre tilfellet av klassisk skrantesjuke som er påvist utenfor Nordfjella sone 1, hvor sykdommen første gang ble påvist i 2016. Simla som er oppgitt å være et voksent dyr, ble felt sør på Hardangervidda i Vinje kommune. Dette er samme kommune som bukken som testet positivt for skrantesjuke i 2020. (Skrantesjuke påvist på reinsbukk fra Hardangervidda)

Skrantesjuke er en dødelig prionsykdom hos hjortedyr. Symptomer er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker. Det finnes flere ulike stammer av prioner som forårsaker skrantesjuke. I Norge har vi avdekket både smittsom skrantesjuke hos villrein, og sporadisk opptredende skrantesjuke hos eldre elg og hjort. Sporadisk skrantesjuke er antatt å oppstå spontant og forekomsten tilsier at den enten ikke smitter mellom levende dyr, eller har lav smittsomhet. Tidligere er det funnet klassisk/smittsom skrantesjuke hos villrein i Nordfjella og på Hardangervidda, og atypisk/sporadisk skrantesjuke hos elg og hjort ulike steder i landet.

Siden første påviste tilfelle i 2016, er over 155 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Fra Hardangervidda er prøver fra over 6800 villrein testet. Se statistikk

Overvåkning av CWD 

Norge har et overvåkingsprogram for skrantesjuke, finansiert av Mattilsynet. Programmet omfatter skrantesjuke-undersøkelser av tamrein, ville hjortedyr og hjortedyr i oppdrett. Fram til mars 2016 var ikke skrantesjuke påvist i Norge eller andre europeiske land.

Se nettmelding fra Mattilsynet

Les fakta om skrantesjuke (CWD)

Les mer om CWD på hjorteviltportalen.no

Les saken på engelsk

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel