Skrantesjuke påvist på reinsbukk fra Hardangervidda

Denne saken er eldre enn to år

Torsdag kveld varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om et bekreftet tilfelle av skrantesjuke i en villrein felt under ordinær jakt på Hardangervidda. Materiale fra lymfeknute testet positiv, mens hjernevev var uten funn.

Dette er det første tilfellet av klassisk skrantesjuke som er påvist utenfor Nordfjella sone 1, hvor sykdommen første gang ble påvist i 2016. Senere er villreinstammen i denne sonen tatt ut for å forhindre smittespredning. I Norge er klassisk skrantesjuke tidligere kun påvist hos villrein fra Nordfjella sone 1.

Det er avdekket minst to typer skrantesjuke-prioner i Norge. Hos villrein har den opptrått smittsomt (klassisk skrantesjuke) i motsetning til syv tilfeller hos elg og én hjort hvor den trolig har oppstått spontant hos eldre dyr (atypisk skrantesjuke). Skrantesjuke er en dødelig prionsykdom for hjortedyr, men er aldri påvist hos mennesker.

Villreinen ble felt sør på Hardangervidda i Vinje kommune og er nå aldersbestemt til 8 år av NINA, Trondheim.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 100 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Fra Hardangervidda er prøver fra 3520 villrein testet, alle hittil uten funn av skrantesjuke. Av disse er 518 villrein fra Hardangervidda testet i 2020 uten funn, se statistikk.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Se nettmelding fra Mattilsynet - Bekreftet funn av skrantesjuke på Hardangervidda

Mer informasjon om skrantesjuke (CWD).

Her finner du Veterinærinstituttets anbefalinger til Mattilsynet:

Del artikkel