Salmonella påvist i produktet «Eksotisk Miks» fra Bama

Veterinærinstituttet har påvist Salmonella i tørket frukt av typen «Eksotisk Miks» fra Bama, som mistenkes å være årsak til et pågående utbrudd av Salmonella Agbeni hos mennesker.

- Vi har nå påvist Salmonella i tørket frukt av typen «Eksotisk Miks». Vi og Folkehelseinstituttet analyserer nå videre for å avklare om salmonellabakteriene har samme DNA-profil som de som er med i utbruddet, sier Gro Johannessen, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

En endelig bekreftelse på om salmonellaen er av typen Salmonella Agbeni, vil tidligst foreligge tirsdag i uke 11.

Så langt er det påvist smitte med Salmonella Agbeni hos 25 personer. I tillegg er det 10 mistenkte tilfelle. Salmonella har nå blitt funnet i den tørkede eksotiske fruktblandingen mistenkt som årsak til utbruddet

Les mer på nettsidene til Mattilsynet >

Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet >

Det er gjennomført intervjuer med pasienter og med friske kontroller, og det er tatt prøver av mat og matrester for om mulig å bekrefte smittekilden. Veterinærinstituttet analyserer matvareprøvene. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for Salmonella fra fôr, dyr og mat.

I Norge påviser vi svært sjelden Salmonella hos matproduserende husdyr og dermed ser vi det også svært sjelden i norskprodusert mat. Man kan imidlertid finne Salmonella i tarmen hos ville norske dyr, som pinnsvin og fugler.

Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, kommunehelsetjenesten og Veterinærinstituttet i jakten på smittekilden til utbruddet forårsaket av bakterien Salmonella Agbeni.

Salmonella

Salmonellose skyldes infeksjon med bakterien Salmonella. Vanlige symptomer hos mennesker er diaré, magesmerter, hodepine, kvalme og eventuell feber. Mennesker kan bli smittet gjennom mat, fra andre mennesker og fra dyr.

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat. Det er derfor forholdsvis sjeldent med utbrudd av Salmonella i Norge.

Gro Skøien Johannessen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 40068181
E-post: gro.johannessen@vetinst.no

Del artikkel