Salmonella påvist hos villsvin for første gang i Norge

Veterinærinstituttet har påvist Salmonella hos et villsvin som ble skutt i Østfold i oktober. Dette er første gang det er påvist Salmonella hos villsvin i Norge. 

 

- Det er ikke overraskende vi finner Salmonella på villsvin i Norge all den tid en nylig publisert en studie fra Sverige viste at nesten en av ti innsamlede avføringsprøver fra svenske villsvin testet positivt for Salmonella, sier Carl Andreas Grøntvedt, svinehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Ifølge Grøntvedt er det to tiltak som er viktig for å redusere smitterisikoen fra villsvin og andre ville dyr.

For det første er det viktig å ha god slakte- og håndhygiene når man håndterer alle typer vilt, for å unngå eventuell smitte. Dette gjelder også ved slakting av villsvin. I tillegg er god kjøkkenhygiene viktig.

For det andre er det viktig å hindre kontakt mellom viltlevende dyr, som for eksempel villsvin, og produksjonsdyr, som for eksempel svin, for å hindre at de ville dyrene smitter produksjonsdyr med sykdom.

Kartlegger helsesituasjonen til villsvin i Norge

Veterinærinstituttet har satt i gang en pilotundersøkelse for å kartlegge helsen til villsvin i Norge.

Jegere, fallviltgrupper og ettersøksjegere i områder hvor det finnes villsvin skal hjelpe Veterinærinstituttet å ta prøver. Som takk for hjelpen, får de gratis undersøkelse for trikiner, som er en parasitt som alle slaktede villsvin bør undersøkes for før de brukes som mat.

Les mer >

Carl Andreas Grøntvedt

Fagansvarlig - Svin, forsker
Mobilnr: +47 91884086
E-post: carl-andreas.grontvedt@vetinst.no

Del artikkel