Skal kartlegge helsesituasjonen på villsvin i Norge

Villsvin som har etablert seg i Østfold er en potensiell smittekilde for mange ulike sykdommer og kan være en trussel mot norske svinebesetninger. Veterinærinstituttet har satt i gang en pilotundersøkelse for å kartlegge hvordan helsen er hos villsvin felt under jakt og fallvilt av villsvin i Norge. Saken inneholder video med ekspertintervju. 

Veterinærinstituttet arrangerte et seminar om villsvin og alvorlige smittsomme svinesykdommer på Adamstuen 27. august 2018. Bakgrunnen for det er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og Mattilsynet. Seminaret hadde fokus på villsvin og villsvinhelse, uttak og innsendelse av prøver fra felte villsvin, inkludert praktisk demonstrasjon av prøveuttak. I videoen under forklarer Carl Andreas Grøntvedt, svinehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet, mer om formålet med overvåkningen av villsvin i Norge. 

Del artikkel