Resultater av overvåkningen av skrantesjuke (CWD) i 2019

Totalt har Veterinærinstituttet testet 30 147 hjortedyr i overvåkingsprogrammet for CWD i 2019. Av disse testet to elger (ville) positivt for atypisk skrantesjuke. Den ene av disse ble funnet død i Sigdal kommune i Sør-Norge, den andre var fra jakt i Selbu kommune i Midt-Norge.

En stor del av dyrene som har vært testet (43%) har vært tamrein. I tillegg er 5932 elger, 5751 hjort, 3335 villrein, 5751 rådyr og 37 dåhjort testet. I underkant av 500 har vært dyr av ukjent opprinnelse. I tillegg til dette er fire villrein fra Svalbard testet samt at 37 moskus fra Dovre er testet for prionsykdom utenom overvåkingsprogrammet.  Med unntak av de to elgene var alle prøver negative i 2019.

Kort om overvåkingsprogrammet

Prionsykdommen CWD er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som forårsaker ødeleggelse av hjernevev med dødelig utfall hos pattedyr. Målet for overvåkningsprogrammet for CWD er å oppdage forekomst av skrantesjuke for hjortevilt, både tamme og ville dyr. Det har vært en årlig testing og overvåkning av CWD siden 2002. Overvåkning av CWD skjer på oppdrag fra MT. Den første påvisningen av skrantesjuke i Europa skjedde hos villrein i Nordfjella villreinområde i Sør-Norge (mars 2016). Dette var den første påvisning av skrantesjuke hos reinsdyr i verden.

Lenke til OK-rapport

Lenke til fakta om CWD

Jørn Våge

Forsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: Jorn.Vage@vetinst.no

Del artikkel