Registrering som prøvetaker av rødrev

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet åpnet for registrering som prøvetaker i overvåkningsprogrammet for revens dvergbendelmark i slutten av november, og har nå stengt registreringen.

Oppdatering: Vi takker alle for den store interessen, og vi har nå mottatt mange nok prøvetakere. Muligheten for å registrere seg i år er derfor stengt nå. 

Etter registrering, vil man få tilsendt prøvetakingsutstyr og ferdig frankerte returkonvolutter. Arbeidet blir honorert med 400 kroner per dyr. Honorar for godkjente prøver utbetales to ganger i året, medio juni og medio februar, etter henholdsvis vår-og høstsesong. Påmeldingen gjelder for hele 2017-sesongen.

Parasitten revens dvergbendelmark

Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) er en parasitt som kan gi alvorlig sykdom hos menneske. Parasitten forekommer i mange europeiske land og er også påvist på Svalbard. Parasitten regnes for å være fraværende på det norske fastlandet, men ble påvist i Sverige i 2011, i et område nært norskegrensen.

Det er svært viktig å prøve å holde Norge fri for denne parasitten. Dersom den etablerer seg her i landet, vil det endre vår måte å bruke naturen på, for eksempel ved at man må være forsiktig med å spise rå bær og sopp, eller drikke ubehandlet vann.

Om overvåkningsprogrammet

Målet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at vi ikke har forekomst av E. multilocularis på fastlandet i Norge. Dette gjør vi ved å samle inn prøver fra rødrev felt i løpet av jaktsesongen hvert år, og vi er avhengig av at jegere er behjelpelige med å samle inn prøvematerialet som så undersøkes ved Veterinærinstituttet.

Viktig å dokumentere at Norge er fri for parasitten

Parasitten kan komme til Norge på ulike måter: Gjennom innvandring av rødrev eller ulv østfra, gjennom hund og katt som er smittet i utlandet, eller via smågnagere som ”blindpassasjerer” med varetransporter. For å forebygge at hund og katt tar med seg smitten til Norge, er det krav om behandling av dyrene. For at Norge skal kunne opprettholde dette viktige kravet, kreves det omfattende dokumentasjon på at vi er fri for parasitten. Prøveinnsamlingen fra rødrev er meget viktig i denne sammenheng.

Les mer om revens dvergbendelmark

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet
Kristin Henriksen

Del artikkel