Kristin Henriksen

Overingeniør, Forskningsgruppe Dyrehelse

Mobilnr
+47 98670080
Tlf
+47 23216118
E-post
kristin.henriksen@vetinst.no