Registrér skutt villsvin i Hjorteviltregisteret

Jegere kan nå registrere skutt villsvin i Hjorteviltregisteret, og samtidig få automatisk utfylt skjema for godtgjørelse. 

Fra 2023 kan jegere registrere skutte villsvin i Hjorteviltregisteret.

Slik registrerer du: Logg inn med jegernummer og registrér det felte dyret i kommunen der du har jaktet. I Hjorteviltregisteret får du en fullstendig oversikt over dine felte villsvin og et ferdig utfylt godtgjørelsesskjema.

Enkelt å søke om godtgjørelse

Jegere som sender inn fullstendige prøvesett fra villsvin til Veterinærinstituttet, kan få godtgjørelse på 1000 kroner per hanndyr og 2500 kroner per hunndyr.  

Hjorteviltregisteret henter opplysninger om jeger og felt villsvin, og legger dette automatisk inn i godtgjørelsesskjemaet. Du kan da laste ned et ferdig utfylt skjema og sende det på e-post til villsvin@mattilsynet.no.

Les mer om ordningen med godtgjørelse for felte villsvin her: Jegere kan få godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin som er felt i Norge | Mattilsynet

Se svar på gratis trikinundersøkelse

Jegere som sender inn fullstendige prøvesett, får også undersøkt slaktet for trikiner kostnadsfritt. Når prøven er analysert, kan du som jeger se svaret i Hjorteviltregisteret. Svaret finner du på "Min side", eller du kan søke opp dyret på siden Finn dyr i Hjorteviltregisteret.

Kommunen får oversikt over felte villsvin

Kommunale viltforvaltere med brukertilgang til Hjorteviltregisteret, får en oversikt over felte villsvin i egen kommune. Kommunen vil ikke se hvem som har skutt dyret. Kommunale viltforvaltere kan be om tilgang til villsvinregisteringer ved å sende e-post til support@naturdata.no.

Helseovervåking av villsvin

Veterinærinstituttet og Mattilsynet samarbeider om et overvåkningsprogram på villsvin i Norge der målet er å kartlegge forekomst av smittestoff som kan smitte mellom dyr og til mennesker. Les mer om Helseovervåking villsvin.

Om Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle.

 

Del artikkel