Podcast: Resistente sopp - en global helsetrussel!

Denne saken er eldre enn to år

De er veldig fascinerende og vakre og har mange gode egenskaper. Men de kan også gjøre oss syke. Sopp finnes over alt rundt oss, men hva er resistente sopp? Hvorfor finner man sopp i mat og vann og hvorfor kan det føre til noen helseproblemer?

I denne episoden av Veterinærinstituttets podcast, VETPodden, snakker vi med Ida Skaar, seksjonsleder for Forskning, kjemi og toksinologi ved Veterinærinstituttet om hvorfor vi kan forvente økte problemer med sopp og hvor farlige disse soppinfeksjonene kan være.

-Mange forbinder soppinfeksjoner med uskyldige saker som fotsopp eller ringorm. Alvorlige, såkalt systemiske, soppinfeksjoner kan ramme de svakeste av oss, for eksempel de med svekket immunforsvar etter kreftbehandling eller infeksjoner. Forekomsten av systemiske soppinfeksjoner øker også i Norge og antallet som dør av soppinfeksjoner kan komme til å øke betydelig, fordi resistens mot soppmidler spres i en høy fart over hele kloden, forteller Ida Skaar.

Noen sopper er naturlig tilstede i mat, men andre sopper forurenser mat. Noen av de soppene som forurenser mat kan for eksempel komme fra luft, eller fra råvarene som brukes til å produsere denne maten.

-De kan ha egenskaper som vi ikke vil ha. Noen av de kan produsere giftstoffer, såkalte mykotoksiner, som kan ha mange forskjellige helseeffekter. De kan påvirke lever og nyre og være kreftfremkallende, men de vanligste effektene av mykotoksiner er at de svekker immunforsvaret vårt sånn at vi lettere får andre typer sykdommer, sier Skaar.

En driver for resistens

For å forhindre vekst av uønsket sopp brukes soppdrepende midler. Azoler er en gruppe effektive soppdrepende midler som er vanlig å benytte til å behandle og forhindre soppsykdommer hos mennesker og dyr, i matproduksjon, hagebruk og treindustri. Azolene har vært den viktigste klassen av plantevernmidler brukt for å kontrollere soppsykdommer de siste 40 årene, og er viktig både for mattrygghet og matsikkerhet.

-Selv om azolene som benyttes som plantevernmidler mot soppangrep ikke er identiske med de som brukes for å behandle infeksjoner hos mennesker, er den kjemiske strukturen veldig lik. Når soppmidler brukes i jordbruket finner vi dem igjen i miljøet. Forskning viser at plantevernrester i miljøet er en driver for utvikling av resistens hos sopp som forårsaker infeksjoner hos mennesker, sier Skaar.

Høre hele podcasten her.

Del artikkel