Ny statusrapport om fugleinfluensa: Veterinærinstituttet oppfordrer til årvåkenhet

Til tross for enkelte påvisninger hos rovfugl har det i vinter og tidlig vår vært få tilfeller av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos villfugl i Norge. Overvåkingen fra 2024 viser så langt en lavere forekomst av fugleinfluensa hos villfugl sammenlignet med tidligere år. Norge må likevel være forberedt på smitteøkning fremover.

I Europa er situasjonen stabil, og i Norge har det ikke vært utbrudd av høypatogen fugleinfluensa hos fjørfe siden februar. Da var det et utbrudd i en kommersiell besetning i Rogaland. HPAI-virus av subtype H5N5 ble også i februar påvist hos to rødrever i Troms. Det var første gang denne subtypen av viruset ble påvist hos pattedyr i Europa.

I mars ble det rapportert om påvisninger av fugleinfluensa hos både geit og melkekyr i USA. Flere melkekubesetninger i en rekke delstater fikk påvist smitte, i tillegg til et menneske som hadde hatt kontakt med syke melkekyr. Virus som er påvist i USA, tilhører genetiske grupperinger - såkalte genotyper - av HPAI H5N1-virus som har utviklet seg i Amerika, og som ikke er påvist i Europa.

Fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet, Silje Granstad, sier at vi i Norge må være forberedt på økt smittespredning blant sjøfugler nå i hekkesesongen.

- Veterinærinstituttet anbefaler alle relevante aktører å være beredskapsmessig forberedt på større utbrudd blant villfugl og andre dyrearter, og vi oppfordrer samtidig til fortsatt fokus på smittevern i fjørfehold over hele landet, understreker hun.

Ved mistanke om fugleinfluensa hos dyr skal Mattilsynet varsles. Les mer på Mattilsynets nettsider.

Les mer i Veterinærinstituttets nyeste statusrapport.

Les mer om fugleinfluensa hos villfugl i Norge her.

Del artikkel