Ny påvisning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris i Selvikelva i Sande kommune. Dette er første gang parasitten er påvist i denne elva.

Veterinærinstituttet gjennomfører overvåkningsprogrammet for Gyrodactylus salaris i settefiskanlegg og elver på oppdrag fra Mattilsynet. Programmet har til hensikt å gi en god oversikt over hvor G. salaris ikke forekommer i norske vassdrag, samt å avdekke spredning av parasitten til nye elver på et tidlig stadium. Det var i dette OK-programmet at G. salaris ble påvist på 24 av 33 undersøkte laksunger.

Funn indikerer at parasitten er relativt nyetablert

Antall parasitter på hver laksunge var ikke spesielt høyt sammenlignet med det som er vanlig i elver der parasitten har forekommet i lang tid. Det ble funnet 235 G. salaris-individer på laksungen med den høyeste infeksjonen, og dette vurderes som et lavt til moderat antall. Det faktum at flere laksunger i det undersøkte materialet var frie for parasitten, samtidig som infeksjonstallene var lave på de infiserte fisken, indikerer at infeksjonen er relativt nyetablert i Selvikelva. Dette viser at OK-programmet har fanget opp G. salaris i en ny elv på et tidlig stadium, og at programmet fungerer i henhold til hensikten, sier prosjektleder Sigurd Hytterød ved Veterinærinstituttet.

Samme genetiske typen som finnes i Sandeelva, Drammenselva og Lierelva

Selvikelva ligger innenfor den definerte smitteregionen Drammensregionen. Gyrodactylus salaris ble påvist i naboelva Sandeevla i 2003, og det er ikke uventet at parasitten nå påvises i Selvikelva som munner ut bare 1,5 km sørøst for Sandeelva i det samme fjordbassenget. Analyser viser også at parasitten er den samme genetiske typen (haplotype F) som finnes i Sandeelva, Drammenselva og Lierelva. Det er derfor nærliggende å tro at påvisningen skyldes spredning fra en av disse elvene. Selvikelva har blitt overvåket i flere år, men det er først i år at parasitten påvises på laksunger i den lille lakseelva, sier Hytterød.

Påvisningen av G. salaris i Selvikelva utvider forekomsten av G. salaris i smitteregion Drammen fra tre til fire elver, og Selvikelva er elv nummer 51 i Norge som får påvist parasitten.

Fakta om parasitten Gyrodactylus salaris

Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium for Gyrodactylus salaris

Les mer på Mattilsynets nettsider

Del artikkel