Nasjonal dugnad for å overvåke villfiskhelsen

Har du fått syk villfisk på kroken eller observert død villfisk? 1. juni lanserer Veterinærinstituttet og Mattilsynet et nytt nasjonalt meldingssystem for registrering av syk og død villfisk.

Meldingssystemet inngår i helseovervåkingen av vill laksefisk, og skal gjøre det enklere å oppdage alvorlige hendelser som har betydning for fiskehelsen i Norge.

Meld om funn av syk eller død villfisk

Fagansvarlig for villfiskhelse ved Veterinærinstituttet, Åse Helen Garseth, forteller at ordningen baserer seg på hjelp fra alle som ferdes i naturen og observerer syk eller død fisk. Innmelder oppgir kontaktinformasjon, funnsted og en beskrivelse av funnet. Veterinærinstituttet ønsker både oversiktsbilder og nærbilder av fisken og ber om at du avliver den syke eller døende fisken og oppbevarer den kjølig (ikke i frys) inntil du får beskjed om videre håndtering fra Veterinærinstituttet.

–Når det meldes inn funn som krever videre oppfølging, vil vi ta kontakt og organisere innsending av materiale til Veterinærinstituttet. På den måten får vi gjort nødvendige undersøkelser og sykdomsdiagnostikk. I noen tilfeller, og særlig når vi mistenker alvorlig smittsom sykdom, vil Mattilsynet bli varslet og involvert, forteller Garseth. Hun gjør samtidig oppmerksom på at ved å bruke meldingssystemet ivaretar fiskere/publikum varslingsplikten til Mattilsynet.

Når du melder inn funnet ditt, vil du få tilbakemelding om at dette er registrert. I etterkant vil du få beskjed om mulige årsaker eller tolkninger av funnet fra Veterinærinstituttet.

Dersom det er problemer med nettsidene/den tekniske løsningen, ta kontakt på SMS/tekstmelding til mobil 485 02 279.

For mer informasjon og registrering, se www.vetinst.no/syk-villfisk

 

 

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Mobilnr: +47 48991095
E-post: ase-helen.garseth@vetinst.no

Brit Tørud

Fagansvar fiskehelse
Mobilnr: +47 90916148
E-post: Brit.Torud@vetinst.no

Del artikkel