Møtte Utenriksdepartementet om fiskehelse i utviklingssamarbeid 

Denne uken besøkte Statssekretær Aksel Jakobsen i utenriksdepartementet (UD) Veterinærinstituttet for å gjennomgå utfordringer og muligheter innen fiskehelse i utviklingssamarbeid.

Internasjonalt øker fokuset på akvakulturens betydning for å mette stadig flere mennesker. Her hjemme har utviklingsposten i statsbudsjettet som tidligere het «Matsikkerhet og landbruk» skiftet navn til «Matsikkerhet, fisk og landbruk». Veterinærinstituttet er involvert i flere utviklingsprosjekter, blant annet i Ghana og Vietnam.   

Under besøket deltok foruten statssekretæren, seniorrådgiver Anja Thomsen fra Havteamet og seniorrådgiver Lise Albrechtsen fra Seksjon for utviklingspolitikk, begge fra UD, samt seniorrådgiver Hans Peter Melby fra Fisk for utvikling/Norad.

–Vi fikk en veldig interessant gjennomgang av utfordringer med fiskehelse i utviklingsland, pågående arbeid og muligheter framover. Veterinærinstituttet er viktig partner i programmet Fisk for utvikling. Instituttet er også en mulig partner i Landbruk for utvikling som er under utvikling, sa statssekretær Aksel Jakobsen.

–Bedre kontroll med fiskehelsen er en forutsetning for bærekraftig utvikling av akvakultur i mange land. Vi trenger god dialog med Utenriksdepartementet og NORAD, sier avdelingsdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun.

–Vi har Veterinærinstituttet med oss i en langsiktig satsing på akvakultur-samarbeid i utviklingsland. Norske institusjoner har en verdifull kombinasjon av avansert kompetanse og praktisk erfaring med å løse problemer i norsk fiskeoppdrett. Veterinærinstituttet kan bidra når andre land skal utvikle sin akvakultur. Noen ganger kan enkle, praktiske grep gjøre mye for bedre håndtering av sykdom og trusler, sier seniorrådgiver Hans Peter Melby i programmet Fisk for Utvikling i NORAD.

NORAD har et system for faglig samarbeid mellom institusjoner i Norge og lavinntekstland samlet i Kunnskapsbanken. Lavinntekstland etterspør i økende grad norsk ekspertise. I Statsbudsjettet for 2020 er posten for Kunnskapsbanken økt med 27 millioner kroner til 888 millioner.

Veterinærinstituttet innsats innen utvikling kanaliseres blant annet gjennom Kunnskapsbanken i regi av NORAD.

Veterinærinstituttet deltar i et prosjekt for å løfte fiskehelse i Ghana.

Les også nyhet fra 8.10.2019 Fisk for utvikling - kunnskapsutveksling mellom Ghana og Norge

Del artikkel