Fiskehelse løftes i NORAD-prosjekt i Ghana

Denne saken er eldre enn to år

Fiskehelse står sentralt i en avtale som nylig ble signert med Ghanas president og Statsminister Erna Solberg tilstede. Veterinærinstituttet får stort ansvar i prosjektet.

Under NORAD-programmet «Fisk for Utvikling» ble det nylig signert en ny avtale om et bilateralt samarbeid mellom Norge og Ghana. Oppbygging av bedre systemer for fiskehelse er helt sentralt i arbeidet som skal gjøres framover.

–Vi er overbevist om at bedre kontroll med fiskehelsen er en forutsetning for bærekraftig utvikling av ghanesisk oppdrett, sier avdelingsdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun.

Prosjekt over fem år

Hele avtalen inkluderer assistanse innen fiskeri og akvakultur og har en totalramme på rundt 50 millioner kroner over fem år. Havforskningsinstituttet har en lederrolle for totalprosjektet og har ansvar for fiskeridelen. Veterinærinstituttet har ansvar for akvakulturdelen i programmet, som har en økonomisk ramme på opp mot 25 millioner kroner for hele perioden.

Det er særlig tre forventninger til akvakulturdelen i programmet:

  • Regelverk: Utvikle et bedre regulatorisk rammeverk.

  • Fiskehelse: Arbeid for å bedre smittevern, bygge opp kunnskap om fiskesykdommer og sykdomssituasjonen, forbedre kartlegging, varsling og beredskap, bedre diagnostiske metoder, samt bidra til et kontrollsystem for kjemikalier og medikamenter som brukes i næringen.

  • Overvåkning og datainnsamling fra oppdrettsnæringen, inkludert opplegg for inspeksjoner.

Avtalen skal gi muligheter for læring begge veier mellom ghanesiske og deltakende norske institusjoner. For Veterinærinstituttet vi dette bli en fin anledning til å bygge mer kunnskap om tropisk akvakultur.

Langsiktig arbeid

Det er mye på grunn av langsiktig arbeid fra Kofitsyo Cudjoe at avtalen nå er på plass. Cudjoe er opprinnelig fra Ghana, kom til Norge i 1983, tok doktorgrad ved Veterinærhøyskolen i 1990 og har siden 2002 jobbet som seksjonsleder og spesialrådgiver ved Veterinærinstituttet.

–Ghanesere spiser mye fisk og det produseres ikke nok til å dekke behovet. Samtidig som tilapiaproduksjonen skal økes, ser vi økte sykdomsproblemer. Noe av dette kan komme av ukontrollert import av yngel og at biosikkerhet ikke blir tatt på alvor. Problemer som starter ett sted kan være en trussel mot hele næringen og vi må jobbe sammen for bedre kontroll, sier Cudjoe.

Det har vært jobbet med forløpere til prosjektet gjennom flere år. En viktig milepæl var da MoreFish Nofima og Veterinærinstituttet i 2015 lanserte et fellesinitiativ for overføring av norsk oppdrettskunnskap og -teknologi til Ghana. Hensikten var å styrke næringen og fiskehelsen i landet samt å skape et utstillingsvindu for norsk akvakulturteknologi gjennom The Norway Ghana Tilapia Initiative (NORGHATI).

I 2016 var det ikke penger i prosjektet på grunn av migrasjonskrisen, men Cudjoe greide likevel å få støtte fra NORAD og ghanesiske myndigheter til et åtte ukers kurs i Norge for veterinærer og fiskehelsepersonell fra Ghana. Etter kurset ble det regjeringsskifte i Ghana som gjorde at nye folk måtte involveres og overbevises om viktigheten av denne satsningen for å sikre ghanesisk akvakultur. Et standhaftig arbeid i begge land, ble nå altså først i 2019 kronet med signering av en langsiktig avtale.Del artikkel