Fisk for utvikling - kunnskapsutveksling mellom Ghana og Norge

Et femårsprosjekt for kunnskapsutvikling mellom Ghana og Norge skal bidra til bærekraftig regulering av fiskeindustrien i Ghana, både marint og innen akvakultur.

I slutten av september deltok Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på oppstartsmøte for prosjektet Fisk for utvikling i samarbeid med fiskerimyndighetene i Ghana. 

Dette er et fem årig prosjekt for kunnskapsutveksling mellom Ghana og Norge. Målet med prosjektet er å bidra til  den samfunnsøkonomiske utviklingen av fiskesamfunn, til å skape arbeidsplasser, forbedre matsikkerheten i Ghana og bidra til økte inntekter gjennom bærekraftig forvaltning av Ghanas fiskeriressurser, både marint og i oppdrett. 

- I løpet av dette femårsprosjektet ønsker jeg at fiskeri skal være en viktig bidragsyter til GDP i Ghana. Jeg vil også at vi skal se at flere kan leve av fiske, både innen den marine delen og oppdrett, sier David Wuaku som leder prosjektet. 

Bærekraftig drift

- Fisk for utvikling har to komponenter. Den første gjelder marint fiske, og skal hjelpe Fisheries Commission i Ghana til å oppfylle sitt mandat med å forvalte havfiske på en bærekraftig måte. Den andre delen omhandler akvakultur, og forbedre tilstanden til akvakulturproduksjonen i innsjøen Volta, og da spesielt regulatorisk forvaltningen og fiskehelse. Ghana har mange utfordringer innen både det marine og oppdrett, og vi ønsker å bidra til å forbedre forholdene og bidra til bærekraftig drift, sier Ragnhild Balsvik, programkoordinator i Norge og seniorrådgiver hos Havforskningsinstituttet. 

De tre norske partnerne i prosjektet skal bidra med kunnskap og erfaringer for å hjelpe Fisheries Commission i Ghana å oppnå en mer bærekraftig drift. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har ansvar for delen som omfatter havfiske, mens Veterinærinstituttet har hovedansvar for akvakultur. 

- Veterinærinstituttet har lang erfaring med fiskehelsearbeid, diagnostikk og forebyggende tiltak. I dette prosjektet vil vi bidra til kompetanseheving i fiskehelse og etablering av god infrastruktur innen sykdomsovervåking og diagnostikk, forteller Edgar Brun, avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet. 

Aktivitetsplaner og feltbesøk

Etter en dag for å bli kjent med partene og fastlå arbeidsmål for, ble det holdt en offisiell åpning der både Ghanas fiskeriminister Mrs. Elizabeth Afoley Quaye (MP) og Norges ambassadør Gunnar Holm deltok. 

Det meste av uka gikk imidlertid med til å jobbe frem spesifikke aktiviteter for de seks arbeidspakkene for tidsrommet 2019 og 2020. Arbeidspakkene er som følger:

1. En ny MFMP som dekker fiskeripraksiser som ikke er bærekraftig og hvordan disse skal kontrolleres
2. Forvaltningsvedtak som er basert på kvalitetsdata og vurderinger av fiskebestander
3. Overvåking, kontroll og håndhevelse av lover og regulativer innen fiskeri
4. Forbedre regelverket for å beskytte vannmiljø og sikre bærekraftig akvakultur
5. Forbedre fiskehelseforvaltning i havbruksnæringen
6. Forbedre overvåking av havbruksnæringen

I tillegg var de ulike arbeidsgruppene på flere feltbesøk. På den lokale fiskehavna i Prampram fikk man et inntrykk av dagliglivet til fiskerne, og utfordringene de møter når trålere overfisker. Her er det også utfordringer rundt hygiene. Vi besøkte også fiskefôrfabrikk, Ghanas eneste rekeklekkeri som leverer yngel til fire rekeanlegg i Ghana, samt et besøk til havna i Tema der de store trålerne laster av fisk. 

- Kunnskapsutveksling er viktig for begge parter. I akvakulturdelen vil vi få økt kunnskap og erfaring med tropisk akvakultur, samt kulturforståelse og lære andre måter å tenke og jobbe internasjonalt på. Prosjektmedarbeidere fra begge land har jobbet målrettet under de første møtene for aktivitetsplanlegging, og det har vært en atmofsfære der begge parter er åpen for tilpasninger - og det lover godt, sier Kofitsyo Cudjoe, leder for akvakulturdelen og spesialrådgiver for fiskehelse hos Veterinærinstituttet. 

Les mer om prosjektet

Fisk for Utvikling i Ghana - Akvakultur

7. oktober besøkte statssekretær Aksel Jakobsen i utenriksdepartementet (UD) Veterinærinstituttet for å gjennomgå utfordringer og muligheter innen fiskehelse i bistand.

Del artikkel