Mistanke om rabies på to reinsdyrsimler på Svalbard

Sysselmannen har avlivet to reinsimler på grunn av mistanke om rabies. Reinen som ble funnet i Tverrdalen på Svalbard var lam i bakparten. Reinen som ble funnet i Collesdalen var syk og kunne ikke stå oppreist.

Prøver av begge dyrene blir sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for undersøkelse på mandag.

Rabies har blitt påvist enkelte ganger tidligere på Svalbard og det har vært registrert utbrudd av rabies blant dyr på Svalbard i 1980 og 2011. I 2018 ble det påvist rabies på fire rever og ett reinsdyr. 

Les mer om rabies >

- Dersom du observerer reinsdyr eller svalbardrein som er døde, syke eller viser unormal atferd, meld fra til Sysselmannen på Svalbard. Ikke håndter dyrene selv! Rabies er en alvorlig virussykdom som kan smitte mennesker, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Referanselaboratorium

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for rabies.

Alle prøver eller kadaver hvor det mistenkes alvorlig meldepliktig sykdom blir sendt til Veterinærinstituttet i Oslo.

Ved mistanke om alvorligste meldepliktige sykdommer (A-sykdom), som for eksempel rabies hos fjellrev eller reinsdyr på Svalbard, så er det kun i Oslo (Ås) at Veterinærinstituttet har fasiliteter med høyt nok smittebeskyttelsesnivå (BSL-3) til å kunne ta imot slikt prøvemateriale.

Mattilsynet er fagmyndighet på dyrehelseområdet på Svalbard. Det er Sysselmannen som har beredskapsansvaret på Svalbard og iverksetter og koordinerer tiltak. Veterinærinstituttet analyserer prøver og gir Mattilsynet faglige råd. Folkehelseinstituttet gir faglige råd om smitte til mennesker.

Les mer hos Mattilsynet >

Knut Madslien

Vilthelseansvarlig/seniorforsker
Mobilnr: +47 91736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Del artikkel