Miljøgifter påvirker atferd og kan gi effekter på testiklenes utvikling, sædcelleantall og kvalitet

Abdolrahman Khezri ved Veterinærinstituttet disputerer med doktorgradsavhandlingen «Cocktails of persistent organic pollutants lead to behavioral and reproductive toxicity.»

Abdolrahman Khezri, forsker ved Veterinærinstituttets seksjon i Trondheim, har i sitt doktorgradsarbeid ved bruk av dyremodeller funnet at blandinger av miljøgifter basert på nivåer funnet i mat og humane blodprøver fra Skandinavia, påvirker atferd og kan gi effekter på testiklenes utvikling, sædcelleantall- og kvalitet.

Målet med Khezris doktorgradsavhandling var å undersøke atferdseffekter, og reproduksjonsparametre hos hanndyr etter eksponering for en miljørelevant blanding av POPs.

Miljøgifter finnes i forskjellige forbruksprodukter, mat, støv og miljøet for øvrig.  Derfor blir både mennesker og dyr eksponert for flere miljøgifter samtidig. Mange av disse kjemikaliene kan akkumulere i næringskjeden og kroppen, og på ulike måter gi negative effekter på mennesker og dyrs helse. En fellesbetegnelse på slike miljøgifter er persistente organiske miljøgifter (POPs). Det er viktig å undersøke blandinger av miljøgifter i tillegg til mer tradisjonelle undersøkelser av enkeltstoffer, fordi de i blanding kan påvirke hverandres virkemåte.

Khezri viste at både kjemikaliekonsentrasjon og måten eksperimentet blir gjennomført på, kan påvirke resultatene i atferdsforsøk med sebrafisklarver, og at det derfor er behov for standardisering av slike forsøk, samt en bedret forståelse av atferd hos denne modellorganismen. Videre viste han at eksponering for en POP-blanding basert på målinger i blodprøver fra den skandinaviske befolkningen økte svømmehastigheten til sebrafisklarver. Denne effekten viste seg å være forbundet med innholdet av perfluorerte kjemikaler i blandingen, og av disse utmerket spesielt forbindelsen PFOS seg.

Avhandlingen konkluderer med at eksponering for POP-blandinger som finnes i skandinaviske blodprøver og mat, kan påvirke atferd og gi effekter på sædkvalitet og testikkelutvikling i dyremodeller. 

Personalia

Abdolrahman Khezri (31) kommer fra Sardasht, Kurdistan. Han er utdannet veterinær fra Urmia Universitet, Iran og har en master i bioteknologi fra Høgskolen i Innlandet.

Del artikkel