Markerer Verdens rabiesdag

Norge er fritt for rabies, men slik er det ikke i hele verden. Onsdag 28. september markeres Verdens rabiesdag. Årets tema «Rabies: Én helse – null dødsfall» vil synliggjøre hvordan miljøet er koblet til både mennesker og dyr. Veterinærinstituttet deltar aktivt i det globale arbeidet for å bekjempe sykdommen rabies, der målet er å utrydde hundemediert rabies hos mennesker innen 2030.

På verdensbasis dør ca. 59.000 mennesker av denne fryktelige og 100% dødelige sykdommen hvert år, hovedsakelig i Afrika og Asia. De fleste av disse er barn, og nesten alle smittes av bitt fra infiserte hunder. Ved å vaksinere hunder mot rabies kan vi nærmest utrydde rabies hos mennesker.

Veterinærinstituttet leder et prosjekt i Malawi hvor målet er å styrke Én Helse-systemet i landet for mer effektiv bekjempelse av rabies. Prosjektleder og forsker ved Veterinærinstituttet Hannah Joan Jørgensen, som jobber for tiden i Kenya og Malawi, sier at det må settes i gang flere effektive tiltak i de områdene hvor rabies er en konstant trussel.

Vaksiner viktigste tiltaket

- Rabies er en fryktelig sykdom som fortsetter å drepe og føre til lidelse hos både mennesker og dyr i fattige land, til tross for at vi vet hva som skal til for å kontrollere den. Vaksinering av hunder i utsatte områder er det absolutt viktigste tiltaket for å hindre rabies hos mennesker. Derfor er det så viktig å skape oppmerksomhet på denne årlige markeringen, så vi kan unngå rabies hos hund og utrydde hundemediert rabies hos mennesker, sier Jørgensen.

Krever tverrfaglig samarbeid

Bildet er fra da Jørgensen deltok i en kampanje for rabiesvaksine i Kenya i sommer. Foto: Hannah Joan Jørgensen
Bildet er fra da Jørgensen deltok i en kampanje for rabiesvaksine i Kenya i sommer. Foto: Hannah Joan Jørgensen

Rabies er en dødelig infeksjonssykdom som oftest overføres fra hund til menneske ved bitt. Rabies er en zoonose, eller en sykdom som smitter mellom dyr og mennesker. Bekjempelse av rabies krever tverrfaglig samarbeid i et Én Helse-perspektiv hvor helse for folk, dyr og miljø inngår.

På webinaret «Rabiesfri innen 2023» som Dyrebeskyttelsen Norge arrangerer i anledning Verdens rabiesdag 28. september kl. 18.00-19.00, holder Hannah Joan Jørgensen foredrag om hvordan rabies kan kontrolleres.→ Du finner mer informasjon om webinaret her. 

-Jeg er så glad for at Dyrebeskyttelsen er med på å sette rabies på dagsorden, for denne sykdommen fører til så mye lidelse hos dyr og mennesker. Veterinærinstituttet vil bidra aktivt i den globale innsatsen mot rabies, sier hun.

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet:

Del artikkel