Kan Gyrodactylus salaris utryddes i Drammensregionen?

Denne saken er eldre enn to år

Et ekspertutvalg oppnevnt av Miljødirektoratet konkluderer med at det er mulig å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Drammensregionen.

- Vi har jobbet lenge og mye med denne rapporten og synes selv at den dekker det omfattende mandatet vi fikk av Miljødirektoratet. Forhåpentligvis vil den være til god hjelp for Miljødirektoratet når den videre veien for smitteregion Drammen skal stakes ut, sier Roar Sandodden, forsker ved Veterinærinstituttet og medlem av ekspertutvalget.

Tre vassdrag i Drammensregionen er blant vassdragene i Norge som fortsatt er infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, etter at Lærdalselva og ni elver i Vefsa-regionen ble friskmeldt i 2017.

I 2015 satt Miljødirektoratet ned en ekspertgruppe som skulle se på mulighetene for å utrydde parasitten fra Drammensregionen. Veterinærinstituttet har deltatt i gruppa med to representanter, Roar Sandodden og Sigurd Hytterød.

Nå har gruppa konkludert, og 15. mai la gruppa frem sin rapport på et folkemøte i Drammen.

Konklusjonen til gruppa er at det er mulig å utrydde parasitten fra Drammensregionen.

Dette gjør Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for genbank for villaks og for bekjempelse av Gyrodactylus salaris, og er internasjonalt referanselaboratorium. Veterinærinstituttet gjennomfører behandling og program for overvåking, friskmelding og reetablering av fisk på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Veterinærinstituttet forsker på utvikling av nye behandlingsmetoder for å bekjempe parasitten.

Alvorlig trussel

Gyrodactylus salaris er en cirka 0,5 millimeter stor lakseparasitt som angriper lakseyngel i ferskvann. Parasitten er introdusert til Norge gjennom innførsel av fremmed laks og regbueørret minst fire ganger.  

Parasitten er en av de alvorligste truslene mot norske villaksbestander. Bekjempelse av parasitten er derfor høyt prioritert.

I dag er 32 vassdrag friskmeldt, mens 7 vassdrag står igjen som infiserte; fire i Drivaregionen og tre i Drammensregionen.

Metodene som til nå har vært brukt for å utrydde Gyrodactylus salaris er rotenon og aluminium. Nå forskes det på om også drikkevannskonsentrasjoner av klor kan brukes til å bekjempe parasitten.

Aktuelle lenker
Faktainformasjon om Gyrodactylus salaris

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet

Del artikkel