Isbjørnbinne fra Svalbard obdusert

Veterinærinstituttet har avsluttet obduksjon av isbjørnen som døde 30. januar i år etter at den ble flyttet fra Longyearbyen. Obduksjonen viser at isbjørnen ikke hadde underliggende skader eller sykdommer som kan ha vært medvirkende til dødsfallet.

Det var Sysselmannen på Svalbard som besluttet å flytte en ung isbjørnbinne som var kommet nær befolkede områder. Flyttingen ble utført i regi av Sysselmannen med bistand fra Norsk Polarinstitutt. Deretter døde isbjørnen.

2. februar ble isbjørnbinna obdusert i Longyearbyen av veterinærer fra Veterinærinstituttet for om mulig å finne årsak til dødsfallet. Obduksjonen viste at dette var en ung binne i middels godt hold.

Veterinær Torill Mørk fra Veterinærinstituttet som obduserte binna sammen med kollega Ingebjørg Helena Nymo, fant ikke underliggende skader eller sykdommer som kunne ha vært medvirkende til dødsfallet.

 –Vår konklusjon er at isbjørnbinna omkom som følge av sirkulasjonssvikt og sjokk som følge av en kombinasjon av jaging over lengre tid og bedøvelse, forteller Mørk.

Det er Mattilsynet som forvalter regelverket for immobilisering/bedøving av vilt. Veterinærinstituttet har en fri og uavhengig rolle i faglige spørsmål og instituttets rolle i denne saken har vært obduksjon på oppdrag fra Sysselmannen.

les mer om saken på Sysselmannen.no

 

 

 

 

Ingebjørg Helena Nymo

Seniorforsker Tromsø
Mobilnr: +47 91838421
E-post: ingebjorg.nymo@vetinst.no

Torill Mørk

Forsker/veterinær Tromsø
Mobilnr: +47 90931481
E-post: torill.mork@vetinst.no

Del artikkel